Kleine ontredderingen

Nee, niet bij mij deze keer, maar een vriend was gisteren finaal kapot en kon door de telefoon nauwelijks meer uit zijn woorden komen. Hij klonk alsof hij in een diepe levenscrisis was beland.
Vanochtend vroeg belde hij weer en het ging kennelijk al beter; hij verklaarde nog een dag nodig te hebben om weer helemaal de oude te worden.
Hij had me gisteren al uitgelegd wat de aanleiding tot zijn crisis was. Als toehoorder vond ik zijn probleempje volkomen onbeduidend. Ik ken hem als normale, psychisch stabiele persoon die niet gauw omvalt. En dan toch deze mini-crisis met zo’n kleine aanleiding; heel eigenaardig.

Maar zo eigenaardig was het niet meer toen ik mij herinnerde dat ik zelf vroeger twee van dergelijke inzinkingen had gehad. De eerste keer was de aanleiding een beginnende overstroming in de badkamer van een ooit nieuwe woning. Het probleem was gemakkelijk te verhelpen: hoofdkraan dicht en dweilen. Maar daarmee was de paniek niet weg: iedere zekerheid leek nu onder mijn leven weggeslagen, bodemloze verlatenheid. Ook dat duurde een dag. Toen kon ik een loodgieter bellen.

Een ander dieptepunt was toen in mijn vorige auto het raampje spontaan openging en niet meer dicht wilde. Mijn eerste reactie was: negeren. Maar het was winter, ik moest nog vierhonderd kilometer Autobahn rijden, het was te koud. Diepe crisis, angst, bedreiging. Op zulke momenten ben je niet in staat redelijk te reageren. Ben gauw even bij vrienden langs gegaan voor troost en opwarming. Bij herstart bleek het raampje toch weer dicht te gaan; het moet een hikje van een of andere software zijn geweest. Dat gebeurt soms bij computers ook: het ding slaat bij het opstarten de plank mis en dan moet het opnieuw, dat is alles. Bij onszelf is dat blijkbaar net zo.

Het verschijnsel is zelfs in de literatuur behandeld: in Patrick Süskind, De duif. De hoofdpersoon van die novelle kan zijn woninkje niet meer in, meent hij, omdat er een duif voor zijn deur zit. Hij raakt aan de zwerf, neemt een hotelkamer, er gebeuren nog enkele ongelukjes. ’s Nachts onweert het heftig; hij denkt dat de wereld ondergaat. De daarop volgende regen brengt rust en helderheid; hij gaat weer naar huis, de duif is weg en het leven kan verder gaan.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De mens

Zieke muis

De muis van mijn iMAc heeft kuren, hij gaat steeds uit en dan weer aan. Los contactje? Schudden en knijpen helpt soms wel. Maar ik knijp niet graag in een muis als ik zit te werken. Geen probleem, dacht ik, gauw even een nieuwe halen en dan meteen een met een kabeltje, want van steeds batterijtjes wisselen word ik ook ibbel. Hah! maar mijn bejaarde muis, die misschien vier, vijf  jaar oud is, wordt helemaal niet meer gemaakt, laat staan muizen met kabeltjes. Of de nieuwe Apple muis ook op mijn ding past? In ieder geval wordt hij in het internet slecht gerecenseerd en bovendien kost hij 80 Euro. Ik moet bijkbaar een hele nieuwe computer kopen, of wat willen ze precies? Als dit blog niet meer zou verschijnen, dan weet u waar het aan ligt: dan ben ik voor mijn communicatie overgestapt op kleitabletten en postduiven.

3 reacties

Opgeslagen onder Computer

Wikkelsje

In de herfst speelt de knie weer eens op; wat is eraan te doen? Nauwelijks iets, totdat het later tijd wordt voor een kunstknie. Intussen biedt de Duitse geneeskunde allerlei exotisch aandoende therapieën aan. De arts (nee, geen alternatieve!) gaf eerst twee spuitjes, die echter niet hielpen; daarna stelde zij een kwarkverband voor. Kwark op de knie, verband erom, pappen en nathouden. Men spreekt hier van Wickelchen, Hessisch wikkelsje. Een  dame in mijn omgeving had wat anders: savooiekoolbladen pletten zodat het vocht eruit loopt, op de knie leggen en verband eromheen.

Ik kan maar niet tot een keuze komen. De arts weet meer, maar de dame is aardiger en kwam bovendien al met een savooiekool aanzetten.

Nou, ben ik geïntegreerd of niet?

8 reacties

Opgeslagen onder De mens, Duitsland, Persoonlijk

Weg met de heiligen

In de westerse wereld verwacht(te?) men van leiders, presidenten, directeuren e.d. dat zij zedelijk hoogstaande personen zijn. Niet corrupt, geen belastingontduikers, geen schuinsmarcheerders, kinderschenners of vrouwenknijpers, geen leugenaars. Zeggen wat zij eerlijk menen; eerlijk zeggen wat zij menen. Eigenlijk moeten zij zo goed als heilig zijn, hoewel anderzijds vrijwel niemand in heiligheid gelooft. En áls U eens probeert zich een heilige voor te stellen, dan valt zo iemand al vrij gauw door de mand als ongeschikt voor het hoge ambt dat voor hem/haar is voorzien. Mijn zuster wees indertijd een jongen af die met haar wilde gaan ‘omdat hij geen zonde had’ — en gelijk had ze. Een saaie piet, die wil je niet.

Nu hoeft zo iemand natuurlijk niet echt heilig te zijn, als hij/zij maar een beeld weet te creëren van integriteit en respectabiliteit. Koningin Victoria schijnt iets met een stalknecht gehad te hebben. Als dat echt zo was zal het in beperkte kring bekend zijn geweest, maar dat heeft haar image bij haar leven en lang daarna niet aangetast. Hetzelfde geldt van bijv. de Nederlandse vorsten en de sympathieke John F. Kennedy, die ik weet niet meer wie of wat in het donker kneep.

Onze ‘heiligen’ worden echter in snel tempo onttakeld. Door historici en biografen wanneer het personen uit het verleden betreft, en door journalisten als het om personen gaat die nu een hoog ambt bekleden of daar nog naar streven. Hoe hoger de persoon, des te meer energie wordt er in onderzoeksjournalistiek gestoken, zodat er van niemand meer iets overblijft. Allemaal smeerlappen: vandaag Trump, volgende week weer Clinton.

Heiligen zijn kennelijk niet geschikt om te regeren, maar zijn zulke smerige, door en door verrotte lieden dat wel? Ja, júist! Ik vond een interessante bijdrage van een zekere Bill Mitchell, die in een tweet de enig mogelijke evangelikaal-christelijke ontsnappingspoging fraai verwoordt:

‘Kijk naar de Bijbel. Een onvolmaakte ziel als Trump is PRECIES het soort persoon dat God altijd gebruikt om zijn volk te leiden. De vromen zijn de vijand.’

lookatthebible

Natuurlijk zou je met precies hetzelfde argument ook op Clinton kunnen stemmen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Politiek

Duitsland leren kennen

Al woon ik sinds twintig jaar in Duitsland, dat wil niet zeggen dat ik het land ken. Twee nieuwe fenomenen ontdekt deze week.

1 – Haast in Marburg. Marburg wil een tramlijn aanleggen naar het academisch ziekenhuis op de Lahnbergen (4,5 km). Of het menens is weet ik niet; natuurlijk is met de eerste herfstregens de komkommertijd (Sommerloch) net afgelopen en hoor je dus niet meer over een zweefbaantje daarnaar toe. Dan moet er een serieuzer onderwerp komen. Hoe dan ook: de Oberhessische Presse publiceerde van de week het volgende tijdschema. Bouw zes jaren: 2017–2023, ingebruikneming 2030. Ter vergelijking: China heeft nu al 7.531 km. hogesnelheidstreinen, in 2020 zullen het er 16.000 zijn. Goed, China is iets groter.

Klosettrollenhauben

Klosettrollenhauben

2 – Mutsje! Vorige week moest ik een nacht in Bonn doorbrengen. Alle hotels in de binnenstad waren volgeboekt, er was zeker iets te doen daar. Zo landde ik in een soort zelfgeknutseld B&B in Noord. Alles schoon, heerlijk ambachtelijk ontbijt, maar de inrichting en vooral de badkamer waren het werk van Beun de Haas. De uitbaatster was een laten we zeggen creatieve vrouw, die het hele huis had opgetuigd met frutseltjes en tutseltjes en ook veel kunstwerken van eigen hand, over welke mijn oordeel gelukkig niet werd gevraagd. De grootste verrassing kwam in de badkamer. Boven de closetrolhouder lag er op een plankje een reserverol, die kuiselijk aan het zicht was onttrokken door een gehaakt turkooisgroen mutsje! Dit had ik nog nooit gezien. Is dit Deutsche Leitkultur, of komt het ook voor in de Benelux, Denemarken en Zuid-Scandinavië; in Groot-Brittannië misschien? Zuid-Europees, Turks of Arabisch is het niet.

10 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Kunst, Marburg

Vroege Belgische herinneringen

Waar zijn ze toch gebleven, die klassieke Belgische plaatsnaamborden uit mijn jeugd? Telkens als je een nieuwe gemeente binnenfietste stond er een: Wuustwezel, bij voorbeeld. Onbegrijpelijk vond ik als vijftienjarige de teksten die in twee talen op de randen boven en onder de plaatsnamen gedrukt stonden: zoiets als ‘Gift van Englebert Banden’, of ‘Don du Pneu Michelin’. Die bordjes waren dus schenkingen, heb ik later begrepen; tegenwoordig moeten de Belgische belastingbetalers ervoor opdraaien.

Nog een raadsel uit die vroege fietstijd over de grens. Ik wilde in België mijn eerste biertje bestellen. Misschien mocht dat helemaal niet, maar ja, ik was groot voor mijn leeftijd en ik was in België, dus het moest kunnen. Op mijn bestelling antwoordde de waardin met een vraag: enkristallekenofenèneken? Ik begreep er niets van en vroeg om herhaling. Toen moet het woord Heineken me duidelijk zijn geworden. Met een air van vanzelfsprekendheid bestelde ik dat dus, wat achteraf geen slimme keus bleek te zijn. Duur importbier, tien kilometer over de grens! Europa was nog niet verenigd.

Een wat latere waarneming: In Poperinge (Wvl.) waren twee korsettenwinkels. Zij heetten Au Corset d’Or en In ’t Korsettenwijveken.

Op de Beurs van Brussel stond een lichtreclame: Passez vos vacances en Libye! En ze deden het, die Belgen. Toen ik zelf in 1967 in Libië kwam was daar een Belgisch echtpaar met een caravan achter de auto. Ze hadden het erg moeilijk.

3 reacties

Opgeslagen onder Vroeger

Zelfwaardering, zelftrots

Van kindsbeen aan heb ik geleerd dat ik niets kon en nergens voor deugde. Het gevolg was natuurlijk dat ik ook weinig kon, althans veel minder dan ik eigenlijk had gekund. Waarschijnlijk heb ik vooral Arabisch gestudeerd om dit gevoel van niet-kunnen te koesteren; daar is dat vak heel geschikt voor.

Welnu, in de loop van de decennia is dit leed allang weggesleten en heb ik een tamelijk normaal leven geleid. Maar er zijn restanten. Sinds mijn pensionering schrijf ik nogal wat stukken. De verlamming van voor die tijd is dus weg, maar de geringe zelfwaardering is gebleven. Ik denk altijd: dit is niks, waardeloos, dit wil niemand lezen. Eenmaal gedrukt worden die stukken opgeborgen op een plek waar ik ze niet meer zie, en of iemand het leest hoef ik niet te weten. Gelukkig hoef ik er geen geld mee te verdienen.

Onlangs had ik een stuk geschreven waarvan de inhoud me nogal ter harte ging. Dát moest wel gelezen worden, vond ik. Maar uitgerekend dat tijdschrift was erg traag in het reageren. Nu is het echter aangenomen, enthousiast aangenomen zelfs. En wat gebeurt er dan? Ten eerste bleek, terugblikkend, dat de onzekerheid over de aanvaarding me bij wijlen toch een beetje bedrukt had. Dat was ik me eerst niet bewust geweest. Die lichte druk viel nu weg. Ten tweede kon de enthousiaste ontvangst me niets schelen; ik werd er niet blij van. Het artikel kan nu bijgezet worden. En zo was het altijd al: tobben en twijfel voordat zo’n stuk af is en ergens onder dak is gekomen, smarteloos neutrale stemming als dat eenmaal gebeurd is. La joie de se voir imprimé, het plezier zich zelf gedrukt gezien, heb ik maar één keer gekend, in 1973 geloof ik. Het duurde een middag en daarna kwam het nooit meer terug. Hoeft ook niet.

Maar nu is het zingen erbij gekomen. Daar is de vreugde veel directer. Ten eerste bij het zingen zelf. Dat maakt op zich al gelukkig, fysiek, maar bovendien is het ook een vorm van zich laten gelden. Zeker bij een mooie tenorpartij, op plaatsen waar die boven de andere stemmen mag uitklinken, met fijn gesponnen zilveren draden, of zo men wil: tenorengoud. En anders dan bij de schrijverij zijn de reacties directer: applaus, waarderende woorden. Dat blijkt bij het zingen toch wel prettig te zijn.

In de bekende Piramide van Maslow zijn de behoeften van de mens in een hiërarchie ondergebracht. Als ik die bekijk komt het me voor dat de helft daarvan bij mij nooit bevredigd is en toch heb ik op redelijke wijze overleefd; je kunt de behoeftigheid ook overdrijven. Maar nu wordt er dus wat meer bevredigd. Pure luxe.

8 reacties

Opgeslagen onder Persoonlijk