Categorie archief: Europa

Landname

Het woord Landnahme kwam weer eens voorbij: de Landnahme van de oude Israëlieten. Hoe zou dat in het Nederlands heten? vroeg ik me af. Welnu, dat bleek nogal eenvoudig: gewoon ‘landname’. Het staat in de Wiktionary, en Van Dale wijst zelfs op de herkomst van het woord: een heer Knuttel, die in 1937 schreef over de Frankische landname, heeft het woord naar analogie van het Duits gecreëerd. Het betekent volgens Van Dale: ‘(hist.) het in-bezit-nemen van land door de oudgermaanse volkeren’— dat zullen dus die Franken van Knuttel zijn—en volgens Wiktionary: ‘settlement or occupation of (new) land (from the settlers’ or occupiers’ perspective)’.
.
Er zijn in de wereldgeschiedenis heel wat landen genomen. Duitsland door die oudgermaanse volkeren, en bij voorbeeld Hongarije, dat al meer dan duizend jaar geleden werd bezet door Magyaren uit Centraal-Azië, die het zelf ook altijd over hun Landnahme hebben. De oude Israëlieten namen Palestina; de moderne Israëli’s deden nog eens hetzelfde, ‘opdat de Schriften vervuld werden’. De Europeanen namen vrijwel geheel Amerika; de Britten koloniseerden Australië en Nieuw Zeeland.
.
Ooit was de wereld zo leeg, dat een zwervende stam zich eenvoudig ergens kon vestigen zonder anderen daardoor lastig te vallen. Maar die tijd is allang voorbij. From the settlers’ or occupiers’ perspective wordt er nog steeds wel gedaan alsof het genomen land daarvoor new was, geheel leeg dus, maar dat is niet zo. Alleen, wie daar vroeger woonde herinnert men zich liever niet meer. Kelten, Bataven, Kaninefaten, nooit meer iets van vernomen. Over de Hunnen en Avaren die in Hongarije woonden vóór de Hongaarse landname wil de doorsnee Europeaan ook niets weten. Van het oude Palestina is dank zij de Bijbel nog vaag iets bekend: ‘mijn vader was een zwervende Arameeër,’ maar die oude Israëlieten wilden sedentair worden en de Hethiet, de Fereziet, de Jebusiet en de Filistijn moesten maar een eind opzouten—die hadden sowieso de verkeerde godsdienst ook. In Amerika waren pokken, mazelen en alcohol zeer effectief in het uitdunnen van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking, maar de nieuwe landnemers staken graag een handje toe bij de verdere uitroeiing daarvan.
.
Landname is dus geen sympathieke bezigheid, want er zijn altijd vroegere bewoners het slachtoffer van. Wat is het verschil met verovering? Ik weet het niet precies: bij verovering klinkt er iets mee van legers die een land binnentrekken en dat op militaire wijze tot overgave dwingen, terwijl het bij landname misschien eerder gaat om een gestaag binnendruppelen, een reeks van voldongen feiten. Minder soldaten, meer settlers; zoiets?
.
Wat zijn dat voor lui, die landnemers? De meesten waren en zijn economische migranten. Vaak waren zij op de vlucht voor armoe en honger (19e eeuw: Ieren, Noord- en Oosteuropeanen, Duitsers, Italianen, kortom: Europeanen). Anderen hadden weliswaar geen honger maar wilden hun positie verbeteren. De oude Israëlieten hadden genoeg van zwerven, kregen zin in melk en honing en een boerderijtje. De Hunnen, Turken en Magyaren hadden in Centraal-Azië Lebensraum genoeg, maar wilden wel eens deel hebben aan de betere levensvoorwaarden die zij onder andere in Europa ontwaarden. En niet-hongerende Europeanen trokken eveneens als schatgravers de wijde wereld in.
.
Economische migranten zijn meestal wel te onderscheiden van vluchtelingen die op de loop gaan voor oorlog of vervolging (Joden, Palestijnen, Joegoslaven, Syriërs). Daar zijn er meestal niet zo veel van; bovendien gaan zij dikwijls weer terug naar hun land van herkomst als de noodtoestand daar niet langer bestaat.
.
Hoe dan ook, een landname betekent meestal weinig goeds voor de bewoners van het land dat genomen wordt. De mensen in Europa die bang zijn voor oprukkende vreemdelingen voelen dat goed aan, misschien omdat zij wel weten hoe dat in Amerika en Palestina is gegaan. Maar wat zij niet beseffen is dat er de laatste tijd bij ons maar erg weinig economische migranten zijn verschenen. De meeste immigranten zijn immers door Europeanen als goedkope arbeidskrachten hierheen gehaald—door rechts overigens, niet door links. In de toekomst zullen dat er nog wat meer worden, omdat de verouderende arbeidsbevolking moet worden vervangen. De klantjes van Wilders en Baudet gaan namelijk geen poot uitsteken om de welvaart op peil te houden.
.
Nee, bij een echte landname gaat het om veel grotere groepen; zoiets is hier nog helemaal niet aan de orde geweest. Als Turkije (80 miljoen inwoners) zou instorten, als Egypte (95 miljoen) in chaos zou verzinken, of als er grote groepen mensen ten gevolge van de klimaatverandering in nood geraken,1 ja dán kunnen er volksverhuizingen gaan plaats vinden, en daartegen zullen rollen prikkeldraad, een ‘vluchtelingenbeleid’ of zwaaien met nationale driekleuren geen enkel effect hebben. Maar dat is nog niet actueel. De angst van de kleinburger komt dus veel te vroeg.
.
Waarom worden mensen economisch migrant? Omdat het hun in het eigen land niet zo goed gaat. Dat is goed te begrijpen en daarom herhalen we dikwijls dat ‘de vluchtoorzaken in die landen’ moeten worden weggenomen. Maar dat menen we natuurlijk niet, want armoede, uitbuiting en corruptie daarginds zijn juist noodzakelijke voorwaarden voor ‘onze manier van leven’.
.
Tja. Om met mijn vroegere hospita te spreken: dan wachten we maar af van de dingen die komen gaan.

NOOT
1. Waar blijven bij voorbeeld de 160 miljoen Bangladeshi’s als hun land onder water loopt? Het is overigens goed denkbaar dat ook Nederlanders moeten gaan verkassen. Het lieve vaderlandje is erg gevoelig voor de stijging van de zeespiegel, en een of ander kabinet Bruin III verzuimt waarschijnlijk de dijken te verstevigen. In mijn berging kan ik twee Nederlanders onderbrengen op een stapelbed, maar de rest zal toch echt onder een brug moeten slapen.

2 reacties

Opgeslagen onder De mens, Europa, Geschiedschrijving

Zwart, maar

‘Zwart ben ik, maar mooi,’ zegt de bruid van de koning in de bijbel, Hooglied 1:5. Althans volgens de christelijke traditie van West-Europa: Nigra sum sed formosa. Ik kom die tekst tegenwoordig vaak tegen in kerkmuziek. In de bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap heet het: ‘Donker van huid ben ik, doch bekoorlijk.’
.
Dat is een vertaalfout, die eeuwenlang is meegegaan en die vanuit de gangbare visie op rassen blijkbaar noodzakelijk werd gevonden. Zwart is lelijk, maar in dit geval bij uitzondering een keer niet: zo zag men het.
.
De nieuwste bijbelvertaling heeft de fout niet meer: ‘Donker ben ik, en mooi,’ staat daar, en zo is het goed. Het Hebreeuwse origineel heeft we en de oude Griekse vertaling der Septuaginta heeft kai. Beide woordjes betekenen gewoon ‘en’. Er was en is geen reden om een tegenstelling te creëren tussen zwart en mooi.

שְׁחוֹרָה אֲנִי וְנָאוָה, μέλαινά εἰμι καὶ καλή

2 reacties

Opgeslagen onder Bijbel, Europa

De val van Europa?

Europa staat weer eens op instorten. Op 4 maart beslist het partijcongres van de SPD over, nee nog niet de ineenstorting, maar wel de aanzienlijke zelfverminking van Duitsland. Het gaat namelijk om de vraag of er weer een grote coalitie komt of niet. Alternatief: helemaal geen coalitie, herverkiezingen, minderheidsregering: hoe dan ook verzwakking.
.
Op dezelfde dag krijgt ook Italië de gelegenheid te kiezen voor zelfbeschadiging.
.
En in Zwitserland mogen ze stemmen voor de afschaffing van hun degelijke publieke omroep, zodat alleen nog de Zwitserse varianten van Veronica en RTL zouden overblijven. Die arme Zwitsers hebben namelijk helemaal geen centjes voor een publieke omroep.
.
Ik neig tot somberheid, dat weet U. Zal het niet allemaal wat meevallen? Hm, zoals in Oostenrijk zeker, waar de Nazi’s nu al meepraten? Of zoals in Nederland, waar … ach, U weet wel.

3 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Europa

Ex-taal

Bij de huiswerkhulp Duits vraag ik altijd even wat de moedertaal is van de mensen met wie ik ga werken. Van de week had ik een man van een jaar of vijftig, die verklaarde Joegoslavisch als moedertaal te hebben. Een sympathiek, maar tragisch antwoord. Die taal bestaat namelijk niet meer. Misschien heeft hij wel nooit bestaan; heette het vroeger niet Servo-Kroatisch? De andere Joegoslaven moesten dan gewoon maar meebabbelen. Toen Joegoslavië nog bestond was er blijkbaar een streven naar een eenheidstaal, waaraan een einde kwam toen dat land uit elkaar viel. Nu zijn er daar, als ik goed geteld heb, zes talen, die kennelijk vastbesloten zijn uit elkaar te groeien. Dat is in helemaal niemands voordeel.
.
De misère is niet alleen van taalkundige aard. Ik heb wel enkele mensen gekend, die zich prima voelden als Joegoslaaf, maar door de verbrijzeling van dat land een identiteitsprobleem opgedrongen kregen. Denkt U bij voorbeeld aan ‘halfbloeden’: mensen met een Servische vader en een Kroatische moeder, of omgekeerd. Waar moeten die hun paspoort gaan verlengen, wat ‘zijn’ zij? Nog erger is het als je een islamitische naam hebt, omdat je moeder muslima was, maar je zelf Kroaat en dus katholiek bent, of religieus totaal onverschillig.
.
Doe het niet, Europa: val niet uit elkaar! Er komt niets dan ellende van.

2 reacties

Opgeslagen onder Europa, Huiswerkhulp, Taal

Het blanke ras

Wat was dat ook al weer, het blanke ras? Ik heb er op school over geleerd, omstreeks 1960, maar wat precies, dat weet ik niet meer. Het heet in ieder geval niet ‘het witte ras’. Dat is een verfoeilijk buitenlandisme: the white race, die weiße Rasse.
.
Mijn oude schoolboeken heb ik niet meer, maar nog wel Bos-Niermeyer, Schoolatlas der gehele aarde, Groningen/Djakarta 1956. En daar zie ik wat ik mij inderdaad herinner van toen: ook de Arabieren behoren tot het blanke ras. Op blz. 4 staat een kaartje waarop de ‘Blanken of Kaukasiërs’ rose zijn ingekleurd. Heel Europa is rose, inclusief de Finnen en Hongaren, evenals het grootste deel van Noord-Amerika, het hele Midden-Oosten, Turkije, Arabië, Iran, Pakistan en een groot stuk van India. De Joden kun je niet zien op zo’n kaartje, maar die horen er natuurlijk ook bij.

.
Op blz. 7b staat onderstaand kaartje van Europa met de ondersoorten, waar geen touw aan vast te knopen is. Tsjechië en Hongarije(!) worden daar, net als Zwitserland en Lombardije bewoond door het Alpine ras. Oostenrijk, Beieren, Joegoslavië, Albanië en grote delen van Slowakije, Roemenië en Oekraïne vallen onder het Dinarische ras. Het zou Adolf Hitler vast hebben verbaasd dat hij van hetzelfde ras was als al die Untermenschen. Maar ook Erdoğan zou het schuim om zijn mond krijgen als hij dit kaartje kende: in Aziatisch-Turkije woont namelijk het Armenide ras. Zijn geliefde Turken stammen dus af van Armeniërs, net als de Koerden en de Syriërs! De Turken in Europa daarentegen zijn echter van het Mediterrane ras, net als de Grieken, Spanjaarden, Portugezen, vele Fransen en Italianen en … Noord-Afrikanen. Dat moet onze moderne racisten zeer verdrieten: dat Turken en Marokkanen van hetzelfde blanke ras zijn als wij, en nog vrijwel familie ook..
Maar geen nood: niemand hoeft zich op te winden over zulke rassenkaartjes, want er zijn in de vorige eeuw zonder twijfel nog tientallen heel andere kaartjes verschenen, waarop iedereen naar hartenlust inkleurde wat hem gelegen kwam. In de Nazi-periode zullen de inwoners van Braunau en München zeker niet van hetzelfde ras geweest zijn als die van de Balkan, en in Wilderstan zullen de Marokkanen raciaal niets gemeen hebben met welke Europeanen dan ook.
.
Totale onzin, die kaartjes—net als dat hele rassengeleuter.

1 reactie

Opgeslagen onder De mens, Europa

Vakantie-eiland

Daar was dat irriterende woord weer in de nieuwsberichten: Ferieninsel (vakantie-eiland). Bedoeld is Bali, waar juist de Gunung Agung op uitbarsten staat.

Bali heeft vier en een half miljoen inwoners, die daar leven en werken en nu door die vulkaan worden bedreigd. Dat er ook bezoekers van buiten komen is van secundair belang. Hoe zou U het vinden als er gesproken werd van de vakantiestad Amsterdam?

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Europa, Taal

Misbruik van medemensen

Hoe zat dat ook weer met het misbruik van kinderen? Ik heb de ontwikkeling niet gevolgd, weet alleen dat het vroeger vrij algemeen was, kinderen seksueel te misbruiken en dat in onze tijd de afschuw daarvan algemeen is. Het is volstrekt taboe geworden en wordt ook zwaar bestraft. Al bestaat er een hardnekkige minderheid die het niet kan of wil laten.
.
Hoe het van een vrij algemene, zij het meestal toch verzwegen gewoonte, tot een totaal verbod is gekomen weet ik niet. Ik heb er niet op gelet; het was nooit mijn probleem. Ik heb geen kinderen en kan me zelfs in mijn geheimste zielenkrochten niet voorstellen dat seks met kinderen lekker is; integendeel. Maar er zijn dus mensen die anders in elkaar zitten.
.
Heeft er ooit een verhitte discussie plaatsgehad over seks met kinderen? Vaag herinner ik mij dat er in de jaren tachtig een school in het Odenwald bestond, waar men seks met kinderen uitdrukkelijk voor gezond hield—ja, ook voor de kinderen. Maar nu is dat al lang voorbij; zelfs de misbruikers weten (meestal) dat ze fout zijn. (Naschrift 25 februari 2018: Ja, ook in Nederland was dat er, zie nu https://www.vn.nl/misbruik-castrumperegrini/ . Ik had daar nog nooit van gehoord.)
.
Nu is blijkbaar het misbruik van volwassenen aan de beurt om afgekeurd te worden. Een veelbelovende aanzet was de algemene verontwaardiging toen in de nieuwjaarsnacht van 2015/16 in Keulen vele vrouwen aangerand waren of zouden zijn. Maar het onderwerp ‘misbruik van vrouwen’ had al gauw afgedaan, omdat men zich liever concentreerde op de daders: vermeende vluchtelingen, die men dientengevolge prettig kon haten, terwijl de vrouwen snel weer vergeten werden.
.
Momenteel is er een grote golf van verontwaardiging over een meneer Weinstein, een onsmakelijke dikke man die zich nooit scheert en tientallen vrouwen heeft misbruikt, die voor hun carrière in de film van hem afhankelijk waren. En in andere bedrijfstakken bleek het eigenlijk net zo te gaan. Ik kende dat al uit Egypte. Maar nooit is in onze tijd hier zo publiek zichtbaar gemaakt wat een beestenbende het is tussen de mensen.
.
Nu is er wel een discussie. Vrouwen maken verontwaardigd allerlei schandalige feiten openbaar, en mannen verdedigen zich: het ligt toch heel vaak aan de vrouwen, die willen het toch ook? Voor de carrière, of voor de seks zelf. En dan die korte rokjes! Moeten ze ook maar niet op straat lopen. Wil een vrouw in haar diepste wezen niet hard aangepakt of zelfs verkracht worden? Ook zulke mannelijke meningen komen tegenwoordig openlijk voorbij. Ook dit herinnert me aan Egypte. Bovendien hebben zich intussen mannen gemeld die eveneens misbruikt zijn.
.
Ben benieuwd hoe het gaat aflopen. Zal over een paar jaar het misbruik van volwassenen net zo’n algemene afschuw opwekken en even streng gestraft worden als kindermisbruik? In ieder geval is duidelijk geworden: wat men afkeurt bij moslims is niet-moslims ook niet vreemd. Deze affaire kan in ieder geval de angel wegnemen uit het zog. ‘Islamdebat’.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Europa

Inspector Lewis en de kleur

Mijn nieuwe televisie heeft veel meer zenders dan de vorige, en zo kon ik in drie weken drie afleveringen van de Engelse serie Inspector Lewis zien. Die speelt in Oxford, en ik geniet van het weerzien met die prachtstad, waaraan ik zulke goede herinneringen heb.
.
Nu valt mij daarbij op dat er in die serie veel mensen met een Afrikaanse of Caraïbische achtergrond rondlopen, die dus een donkere huidskleur hebben, en bovendien wat onbestemde mensen ‘met een tintje’. En dat tot in de hoogste kringen. Toen ik nog in Oxford kwam, voor het laatst was het in 2009, liepen daar natuurlijk ook migranten en buitenlandse studenten en onderzoekers rond, maar niet zo heel veel. Zouden het er in die paar jaar zo veel meer geworden zijn?
.
Of heeft de maker van de serie gewoon besloten dat dit Engelse bolwerk voortaan multiculti moest zijn? Dat kan ik best waarderen, zoals ook de zwarte zangers onlangs in La clemenza di Tito. Maar in deze serie is het een beetje overdreven, geforceerd, de proporties zijn uit het oog verloren. En nog vreemder: je ziet er helemaal geen Indiërs of Arabieren, zelfs niet als figuranten. Terwijl ik weet dat er daar wel degelijk heel wat Arabieren zijn; hele leerstoelen worden gefinancierd met geld uit het Midden-Oosten; en Indiërs zijn in Engeland toch overal? De poging van die serie om in te spelen op de realiteit van het huidige Engeland, hoe goed bedoeld ook, is dus helaas mislukt.

4 reacties

Opgeslagen onder Europa, Ostwestliches, Universiteit

Verdunning en multiculti

Gisteren was Mozarts La clemenza di Tito op de televisie, een beetje een draak van een opera: prachtige muziek, maar als geheel wat raar. In Salzburg hadden ze het stuk omgewerkt en er andere stukken aan toegevoegd. Erg? Welnee, dat werd vroeger ook gedaan, en het was goed gelukt.
Opvallend was dat de rol van Titus werd gezongen en gespeeld door een grote zwarte man, Russell Thomas. Ook andere belangrijke zangers waren mensen of colour. Ik moet bekennen, dat ik daaraan even moest wennen, maar dat was gauw gebeurd. Ze zongen geweldig en waarom ook niet. De tijd dat zwarte mensen hoogstens eens Othello mochten spelen ligt gelukkig ver achter ons.
De handeling was naar onze tijd verplaatst, de aankleding was modern. Het ‘volk’ bestond hier uit vluchtelingen, de hoofddoekjes konden net zo goed Romeins als islamitisch zijn en de aanslag op Titus geschiedde met de van IS bekende middelen.
En het Romeinse Rijk was sowieso niet blank. Goden en mensen migreerden vrijelijk naar andere rijksdelen, alles liep er lekker door elkaar. Er waren tenminste twee Arabische keizers, afkomstig uit Syrië: Elagabalus (reg. 218–222) en Philippus Arabs (244–249). Niet dat die nou zo fantastisch regeerden, maar dat doen Juncker en Rutte ook niet. Tegenwoordig zou een Syriër in geen velden of wegen heerser over Europa kunnen worden, laat staan over Nederland; of dacht U van wel?
Onlangs las ik (maar waar? ergens bij Jona Lendering misschien) dat zich tijdens de bouw van Hadrian’s Wall, een soort limes in Engeland, 8000 Syrische soldaten in Engeland bevonden, plus natuurlijk een ongeteld aantal gewone burgers uit dat land. Zelfs de pukkeligste Engelse Neonazi kan dus Syrische genen in zich hebben.
Volgens de Britse volkstelling van 2011 waren er toen ongeveer even veel Syriërs, namelijk 8526. Na de grote vluchtelingenstroom van 2015 zullen dat er meer geworden zijn. En dat zijn dan alleen nog maar Syriërs. Ook op het continent, ook in Nederland is er sinds de Romeinse tijd duchtig verdund. Denk eens aan de soldaten uit Spanje, geloofsvluchtelingen uit Vlaanderen en immigranten uit Frankrijk (Hugenoten, en bij voorbeeld de Baudetjes). Later natuurlijk de talloze genen die uit Indonesië (ook Bolkestein, Wilders), Suriname en de Antillen bij ons over de grens wipten.

Het beste lijkt de verdunning te erkennen en te omarmen. Het gemak waarmee in het Romeinse tijd met goden werd omgegaan is helaas niet meer na te volgen: monotheïstische goden weigeren gemeenlijk zich te laten hernoemen of bij andere goden in één tempel te kruipen. Maar ach, ze zijn elk voor zich al aardig aan het verdunnen. Ja, ook de god van de islam. Zoals Iyad el-Baghdadi onlangs opmerkte: Islam went from being a religion to being a cultural identity, then from being a cultural identity to being a kind of nationalism. Het zijn voornamelijk westerse media en politici die moslims terugduwen in de reli-prut en hen beletten zich daaruit te bevrijden.

In Salzburg hadden ze het verenigd Europa natuurlijk allang begrepen. Ik ga geen namen van medewerkers noemen, maar die zijn volledig internationaal en meertalig. Het operakoor van Perm (Rusland) deed ook mee.

1 reactie

Opgeslagen onder Europa, Kunst, Muziek

Remigrant?

Moet ik naar Nederland verhuizen? I can’t help but wonder where I am bound, zingt de radio juist, en zo is het. De mogelijkheid bestaat dat ik het paradijs Duitsland moet verlaten om een verzekeringstechnische reden. Ik heb namelijk geen Pflegeversicherung, d.w.z. als ik over een aantal jaren bedlegerig word of langdurige verpleging nodig heb is er niemand die dat betaalt. Ik heb zo’n verzekering niet, omdat ik een Nederlandse zorgverzekering heb, en in Nederland wordt de verpleging, of wat daarvan over is, uit de openbare middelen betaald (AWBZ). Geen Duitse Seniorenresidenz, bejaardenhuis of verpleeghuis wil echter iemand zonder zo’n verzekering opnemen. Wachten tot ik heel ver heen ben is geen goed plan: op je tachtigste is het echt moeilijk verhuizen.

Een cynicus zal misschien zeggen: in Nederland heb je wel AWBZ, maar ook niet veel verpleging. Dat is waar. De andere nadelen van Nederland zijn bekend: overal herrie, huizen met dunne wandjes, slecht eten, toenemend fascisme en racisme en een kaalplukkende fiscus.

Toen ik indertijd naar Duitsland trok dacht ik dat de Europese eenwording zou zorgen voor eenheid in belastingen, zorgstelsel enzovoort. Het tegendeel is het geval, wat voor de onderdanen, maar ook voor de EU zelf, een groot nadeel is.

Woorden als remigrant, remigratie, die in officiële stukken worden gebruikt, zijn overigens helemaal fout. Na twee weken kun je terug naar waar je vandaan komt, na een jaar ook nog, maar na eenentwintig jaar niet meer. Ik zou opnieuw moeten emigreren, als economisch migrant naar een land waarvan ik de taal aardig beheers, maar dat heel anders is dan ik het kende. Vroeger was Nederland een Sozialstaat, de treinen reden op tijd en niemand stemde op Wilders, weet u nog? Zou ik naar Nederland moeten blijf ik dus emigrant.

Maar ik ga eerst nog nadenken, tobben, en allerlei adviezen inwinnen. Wat hier ook wel wordt gedaan is dat een aantal oudjes gaan samenwonen en samen een Oekraïense verpleegster huren. Maar, maar … dat zijn dan toch Duitsers en die hebben als basis toch zo’n Duitse Pflegeversicherung.

8 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Europa, Nederland