Categorie archief: Nabije_Oosten

De medicus

Een Engelse jongen in de Middeleeuwen gaat in de de leer bij een wondergenezer, die er natuurlijk niet veel van terecht brengt. Hij leert een jood kennen, die erin geslaagd is een oogoperatie te volbrengen (staar?), en besluit naar Isfahan te vertrekken om bij Ibn Sina (Avicenna, 980–1037) medicijnen te studeren. Dat doet hij zeer succesvol; hij brengt zelfs persoonlijk de medische kennis verder door een lijk open te snijden. Dat was in die tijd streng verboden, omdat het immers de wederopstanding uit de doden zou bemoeilijken. Na woelingen in Iran gaat hij terug naar Engeland waar hij een praktijk opzet.
.
Hierover gaat een film die hier in twee afleveringen op televisie was. Misschien komt hij ook wel in Nederland. Een Duits product, naar een roman van Noah Gordon, The physician.
.
Het boek heb ik niet gelezen en ga ik ook niet lezen. De film was prettig om naar te kijken, spannend, mooie beelden, maar geen echte hoogvlieger. Hij zou kunnen helpen vooroordelen jegens moslims wat te verzachten. Inderdaad stond anno 1000 de medische wetenschap in de islamitische wereld op een veel hoger niveau dan in West-Europa, en het peil der beschaving in het gefilmde Isfahan was überhaupt een verademing na die duistere Britse Middeleeuwen. Niet dat we daar nu veel aan hebben, maar toch.
.
De film creëerde echter weer wat nieuwe vooroordelen en desinformatie.
.
– De Engels jongen deed zich voor als jood, omdat christenen in de islamitische wereld niet zouden worden getolereerd. Dat is volledige onzin. Héél veel inwoners van het islamitische rijk waren nog christen in die tijd, en onder hen waren ook talrijke goede artsen.
.
– Joden stonden op het punt een overspelige vrouw te stenigen (ja U raadt het al, de beeldschone vriendin, die echter reeds gehuwd  was). Door een oproer werd dat op het nippertje verhinderd. Ik denk niet dat dit zo ging: minderheden hadden wel een eigen rechtspraak, maar in de uitvoering van doodvonnissen en andere straffen voorzag de overheid, tenminste wanneer zij die voor nodig hield. Dat ging niet veel anders dan in het geval van Jezus.
Hebben joden ooit gestenigd? Steniging komt wel voor in de joodse wet, maar die werd pas bij elkaar gedroomd en geschreven toen er geen joodse staat meer was en is dus nooit toegepast. Een Oudtestamenticus die ik ernaar vroeg zei: nee, er werd in het oude Israël niet gestenigd. Zijn de joden er later alsnog mee begonnen op grond van de H. Schrift? Ik weet het niet. Dat zou dan een parallel zijn met het islamitische stenigen, dat ook pas in de twintigste eeuw uit een misplaatste schriftgetrouwheid werd ingevoerd.
.
– Fanatieke islamitische schriftgeleerden verzetten zich tegen de libertijnse sfeer in de stad en ook tegen de medische wetenschap en deden daarbij onvermijdelijk aan moderne salafisten denken. Maar de grote golf van dat soort fundamentalistisch verzet en het begin van de verdorring van de islamitische beschaving kwamen toch eigenlijk pas twee eeuwen. later? Nu ja, dat is het soort vrijheid dat een romanschrijver neemt. Niet zo erg misschien.

5 reacties

Opgeslagen onder Europa, Nabije_Oosten

Vluchteling

Op een van de kerstvieringen waarin dit land grossiert kwam ik een jonge vluchteling uit Syrië tegen. Of liever: hij werd mij toegeschoven omdat hij behalve Arabisch nauwelijks iets sprak.

Tja. Zo heb ik ze vroeger bij dozijnen ontmoet. Als medestudenten in Cairo eerst, waarbij me hun buitengewone onopgeleidheid al opviel (uitzondering: de Somaliërs, toen nog). Later als contactzoekende smekelingen, die in mij een Grote Heer zagen die wel even een verblijfsvergunning in Europa kon regelen. In één of twee gevallen kon ik inderdaad helpen, maar daarbij lette ik er wel op of ze een vak beheersten en goed Engels kenden, anders hadden ze geen enkele kans. Deze jongen zou kansloos geweest zijn: hij had een cursus Duits aan het Goethe Instituut gevolgd, naar hij zei; maar kennelijk niet met vrucht: er kwam niet één woord Duits uit. Of het was bluf: ook zulk gedrag herinner ik mij van talloze Arabische studenten.

De oorlog in Syrië was dus een buitenkans voor hem; anders was hij hier nooit binnengelaten. Nu zit hij in een abject Notaufnahmelager in Giessen; daar is het erg onprettig, maar gelukkig had al iemand zich over hem ontfermd. Binnenkort wordt hij afgevoerd naar Fulda, waar ze een hekel hebben aan niet-katholieken. Daar krijgt hij drie maanden intensief Duitse les. Daarna krijgt hij een wat betere status en mag hij werk zoeken, maar als wat? Het is een burgerjongen, hij heeft scholen en vervolgopleidingen doorlopen, die echter niet tot bruikbare kennis van wat dan ook hebben geleid. Als kelner misschien? Maar erg sociaal was hij ook niet: hij zat voortdurend met zijn mobieltje te spelen en zo integreer je natuurlijk nooit. Of is dat juist een teken dat hij al een halve Europeaan is? Goed, hij moet eerst nog de schok van de verhuizing verwerken, geven we hem een kans. Als alles goed gaat krijgt hij drie jaar lang bescherming als vluchteling. De Duitse overheid schijnt ervan uit te gaan dat de oorlog in Syrië dan over is.

Die slechte scholing is een van de ergste dingen die ik me van de Arabische wereld herinner. Het is niet te weinig scholing, het is pseudo-scholing, anti-scholing. Op die scholen daar wordt iedere gezonde geest onherstelbaar verpest. Maar wat zeur ik, Europa haalt zijn achterstand in deze snel in.

9 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Nabije_Oosten

De eyeliner van de profeet

DRV2002003G0103/0157De Afghanen op deze foto1 van van Thomas Dworzak zijn navolgers van de profeet, want zij hebben evenals hij kohl (kajal) op hun oogleden gesmeerd. Kom daar eens om bij moderne salafisten!

Inderdaad heet het in een aantal hadith-teksten dat de profeet kohl op zijn oogleden deed, bij voorkeur op basis van antimoon.

  • […] van Anas: de profeet placht de kohl driemaal op zijn rechter- en twee maal op zijn linkeroog op te brengen.2
  • […] van Ibn ‘Abbas: De profeet zei: De beste kohl is antimoon (ithmid), omdat die het gezichtsvermogen verbetert en de (oog)haren doet groeien.

In het oude Egypte en Babylonië was kohl in gebruik als cosmetisch middel, bij mannen zowel als vrouwen. Moderne moslims leggen er vaak de nadruk op dat het zo goed zou zijn voor de ogen; moderne geneeskundigen zijn eerder bezorgd over de gevaarlijke stoffen (lood).

(U kunt het haast wel raden: ik ben de mogelijkheden aan het peilen voor een langere studie over hoe de profeet eruit heeft gezien — volgens de overlevering dan. Er is genoeg tekstmateriaal om vier personen uit op te bouwen.)

NASCHRIFT 8 december 2017: Zie nu mijn Hoe zag Mohammed eruit?

NOOT
1. Vanwege het copyright kan ik de foto hier niet afdrukken. Het lukt niet een directe link te leggen naar de foto in groter formaat. Click hier, kies het album Taliban en blader tot U de foto tegenkomt. Er zijn daar nog meer mannen met kohl.
2. Want ‘God is oneven en houdt van het onevene .” الله وتر ويحب الوتر

4 reacties

Opgeslagen onder Godsdienst, Nabije_Oosten

De baard van de profeet

Salafisten vertonen zich graag met ongeremde baardgroei en zij doen dat naar zij zeggen in navolging van hun profeet. Inderdaad zijn er overleveringen (hadithen) van de profeet, waarin dit uitdrukkelijk wordt vermeld:

Tot het aangeboren natuurlijk gedrag behoren: […] het bijknippen van de snor, het laten doorgroeien van de baard […]

Anders dan bij christenen en Perzen, zoals er vaak uitdrukkelijk bij staat. Een andere hadith van de profeet wordt echter meestal genegeerd:

De profeet verfde zijn baard met saffraan en henna.

Salafistenbaarden zouden dus geel of oranje moeten zijn. Een van Mohammeds gezellen, die zelf een gele baard had, bevestigt dat:

[…] en wat mijn gele baard betreft, ik heb gezien dat de profeet zijn baard geel verfde.

Maar dit na te volgen gaat de hedendaagse vromen blijkbaar toch te ver.

Denkt U niet dat de profeet zijn baard verfde omdat hij oud en grijs werd:

De profeet had maar ongeveer twintig grijze haren.

Overigens is ‘Bij de baard van de profeet’ als inleidende formule bij een eed volkomen onzin. Een westers product, verzonnen door Karl May. In islamitische landen wordt er niet bij de baard van de profeet gezworen.

Met de kleren van de Salafisten is het ook een beetje vreemd. Hun hoogwaterbroek zou je met een beetje moeite nog in de overleveringen kunnen terugvinden, maar dat gewaadje eroverheen en het mutsje herinneren toch eerder aan India en Pakistan dan aan het oude Arabië. Bij de orthodoxe joden is het vergelijkbaar: hun zwarte geklede jassen en hoeden stammen niet van Mozes, maar uit de Poolse herenmode van de achttiende eeuw.

6 reacties

Opgeslagen onder Godsdienst, Nabije_Oosten, Onzin Humor

Het Westen

OccidentalismWaar ligt het toch, dat ‘Westen’, waar boze jongens zo graag tegenaan schoppen? De windrichting van die naam kunt U beter vergeten. Als ik op mijn telefoonabonnement afga bestaat het Westen uit de Verenigde Staten, Canada, West-Europa en Australië. Met die gebieden kan ik namelijk na betaling van € 3,90 per maand verder kostenloos bellen. Er zijn meer landen die tot het Westen behoren, maar welke? Nieuw-Zeeland in ieder geval, maar ook Japan, Singapore, Israël, Mauritius, Turkije, Argentinië? Het Westen ergens te zoeken lijkt een even vruchteloze bezigheid als het zoeken naar de ‘Oriënt’. Ook het Westen bestaat vooral in de gedachten van mensen, en het is niet altijd hetzelfde geweest. Het Niet-Westen kunnen we moeilijk Oriënt noemen; tweede of derde Wereld gaat ook niet, noemen we het eenvoudig het Niet-Westen.

– ­Voor Voltaire, omstreeks 1750, was Engeland het Westen: individuele vrijheid en de beurs, in tegenstelling tot de rigide staatscontrole in Frankrijk. Vrij stromend geld maakt vrij.
– ­Voor Duitsers ± 1800 waren het Frankrijk en Engeland; ook nog voor Richard Wagner, die het destijds kosmopolitische, ultramoderne Parijs in contrast zag met de ‘knusse achterlijkheid van Duitsland’. (Hoewel hij graag verfijnd damesondergoed uit Parijs bestelde – ja, dat droeg hij graag op zijn gevoelige huid. Dus geen baaien Beierse onderbroeken, maar wel degelijk spulletjes uit het Westen.)
– Fontane zag in London ook het vrije geldverkeer, maar beoordeelde dat niet zo positief als Voltaire: ‘de gele goudkoorts, de verslingerdheid van alle zielen aan de duivel van de Mammon’.
– ­Voor Rusland in de negentiende eeuw was het Westen vooral Duitsland: het land waar alles zakelijk en correct verliep, maar waar de mensen geen ‘ziel’ hadden. Voor Tolstoi was het echter ook Japan. Hij beschrijft de Japanse overwinning op Rusland van 1905 als de overwinning van het westerse materialisme op de Aziatische ziel van Rusland.
– ­Voor Japan was het Westen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog alles wat modern was, en vooral Amerika. Japanse intellectuelen probeerden ‘het moderne te overwinnen,’ net als Nazi-Duitsland dat deed en Iran onder Khomeini. Tegenwoordig hoort Japan zelf bij het Westen — net als Duitsland.
– ­Voor Hitler was het Westen Amerika + de Joden.
– Voor de Sovjet-Unie was het Westen vooral de NAVO, dus Amerika en West-Europa.

Dit alles ontleen ik aan het uitstekende boek van Buruma en Margalit, van welks omslag hierboven een foto staat.

Voor vele moslims, zelfs voor moslims die ‘in’ het Westen wonen, is het de coalitie van USA, wereldkapitalisme, joden en kruisvaarders, die erop uit is, schade toe te brengen aan ‘de Islam’– wie is dat nou weer?

Afgezien van de geografie: in het Westen lijkt vooral grote rijkdom, veel vrijheid en veel moderniteit te heersen.

Een lijstje, tot niets verplichtend nog:
Het Westen
– is democratisch, of wordt tenminste niet ‘links-dictatoriaal’ geregeerd.
– is internationaal, kosmopolitisch, geglobaliseerd.
– heeft een overwegend liberale, niet door de staat geleide economie.
– hoopt geld op, niet in de laatste plaats door uitbuiting van het Niet-Westen.
– heeft geen te verheerlijken stammenstructuur, geen totalitarisme.
– is de anonieme stad waar alles te koop is (inclusief de hoer van Babylon). Het Niet-Westen is het knusse dorp met zijn traditionele cultuur, waar iedereen elkaar kent.
– is koud, gevoelsarm, heeft geen (Russische) ziel en geen soul.
– presenteert zich vaak wat lullig (Obama, Juncker), in tegenstelling tot de grandeur van Hitler, Stalin, Ceaușescu, Bokassa, Putin, Erdoğan, Kim Il 1–3 enzovoort.
– is onheldhaftig, laf: een westerling sterft niet graag voor keizer, God of vaderland. Eer heeft hij niet (meer).
– wordt vaak bestreden, maar te zelfder tijd ook benijd. De niet-westerling zou er (stiekem) graag bij horen, maar kan het niet.
– bemoeit zich overal mee en dat is schandalig! Maar bij natuurrampen, volkerenmoord of bloedige oorlogen heet het al gauw: Waarom doet het Westen niets?

Kortom: het Westen is van alles de schuld. Maar wat zouden we graag medeschuldig zijn! Wie niet tot het Westen kan of mag behoren koestert er vaak een wrok tegen.

Vele wereldbewoners mogen inderdaad niet tot het Westen behoren, omdat hun de vrijheid en een aandeel in de welvaart (en daarmee toegang tot scholing) wordt ontzegd. De boosdoeners zijn echt niet altijd akelige dictatoren in Azië of Afrika: vaak genoeg heeft ook het Westen zelf democratische ontwikkelingen op die continenten verhinderd en doet dat nog. Delfstoffen en andere waardevolle spullen ontvangt het Westen immers graag uit één gehoorzame hand.

Vele anderen kunnen niet tot het Westen behoren. Vrij zijn, steeds kiezen, vaak alleen zijn, je eigen verantwoordelijkheid dragen en almaar energie ontplooien om mee te komen met het moderne leven is zwaar werk. Ik vind het persoonlijk vaak ook moeilijk om een westerling te zijn en voor iemand als, pakweg, Mohammed B. zal dat nog meer het geval zijn geweest. Hij kreeg de kans: een HAVO-diploma heeft hij toch maar gehaald en dat is niet niks. Maar in zijn vervolgstudie is hij mislukt; hij kon ook het juiste vak niet kiezen. Daarbij zal hij slecht begeleid zijn en zijn medestudenten waren niet aardig voor hem, maar hij had zelf ook niet de energie en de durf om er nog tegenaan te gaan en zijn plaats in dat Westen te veroveren. Voor een migrantenzoon met zijn achtergrond was dat zonder twijfel extra moeilijk, ook omdat de reeds gezeten westerlingen tegenwerkten. Dan dus gevlucht in het Niet-Westen, wat in zijn geval tamelijk kunstmatig was.

En die vrijheid, wat kan die beangstigend zijn. Ik denk even aan de brieven van de Egyptenaar Sayyid Qutb (Cairo 1906–1969). Voordat hij Moslim Broeder werd en invloedrijke fundamentalistische boeken ging schrijven bezocht hij de Verenigde Staten en hij deed het in zijn broek! Vrijpostige vrouwen die soms een glas te veel dronken; grote, grove, soms getatoëeerde manspersonen, een dansfeestje in het parochiehuis van het provinciestadje waar hij verbleef: het waren allemaal zaken die dit muizige mannetje zeer beangstigden en zijn vlucht in de godsvrucht bespoedigden. Hij kon daar niet bijhoren.

Ik denk ook aan de novelle van Yahya Haqqi, De lamp van Oemm Hashim (1940). Een Egyptische jongen mag in Engeland medicijnen studeren en dat lukt goed. Het beangstigende voor hem is een vriendin, een vrouwelijke arts die zich zelfstandig, ja soeverein gedraagt. Niet heerszuchtig of onsympathiek, maar hij voelt zich ten opzichte van haar gewoon minderwaardig. Ook hier speelt Sexualangst een rol. En als hij in Cairo terug is kan hij met zijn ‘westerse’ vakkennis niet uit de voeten.

En Poetin, die heeft het ook niet gekund. Misschien had hij zijn land best willen moderniseren en opengooien, wie zal het zeggen; maar het bleek te moeilijk. Zijn persoonlijke ontwikkelingsgang had hij niet mee en de toestand in het land was ook een immens probleem. Het makkelijkere alternatief is anti-westers zijn.

Wie niet met het Westen mag of kan meedoen gaat wrok koesteren en wordt anti-westers; uiteraard vanuit de volle, zo nodig religieus onderbouwde overtuiging dat het Westen minderwaardig, abject of zondig is. Dan zijn de druiven zuur en de rapen gaar. Dat sluit overigens de imitatie van datzelfde Westen niet uit: met name Arabieren zijn echte Amerika-fans, veel meer dan wij. En al die Salafisten zijn een stuk westerser dan ze zelf beseffen.
.
Het is niet gezegd dat het Westen altijd zal bestaan. Vrijheid en rijkdom nemen af in het Westen, of beperken zich tot zo kleine kringen dat het soms weer trekken van een eeuwenoude dictatuur krijgt. Daarentegen neemt de moderniteit in het onvrije Niet-Westen toe; denk aan China en Iran. Aan de zogenaamde ‘westerse waarden’ gelooft de wereld steeds minder, het Westen zelf niet uitgezonderd.

Dit was zomaar een opzetje. Hierover moest maar eens een echt opstel komen; het onderwerp is van groot belang voor onze tijd.

P.S.: Twaalfhonderd jaar geleden was Bagdad het Westen!

9 reacties

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Islam, Nabije_Oosten, Politiek

Is het kalifaat te verslaan?

Ik denk het niet. Militair kan ik het niet beoordelen. In de IS zie ik slimme, in haat en wreedheid getrainde generaals en officieren van Saddaam Hoessein, plus ervaren strijders uit Afghanistan en Tsjetsjenië, plus naïef maar sterk gemotiveerd kanonvoer uit Europese en Arabische landen. Die staan tegenover een veel sterkere, maar onderling verdeelde ‘coalitie’, die niet al te snugger lijkt en een beetje om zich heen zwaait als een olifant die een mug wil vangen. De IS heeft echt alles al verstopt wat vanuit de lucht kapot gemaakt kan worden. Met dank nog aan de media, die iedere westerse strategie altijd ruim van te voren aankondigen.

Maar laten we aannemen dat het binnenkort mogelijk is deze kalief en zijn generaals met veel herrie weg te vagen, is er dan een oorlog gewonnen? In en om het vacuum dat dan ontstaat spelen nog precies dezelfde krachten een rol, alleen is dan alles voor de verandering weer eens kapotgeschoten. Men zal zeker onthouden wie dat gedaan heeft. En buiten dat zwarte gat zelf zullen het ideaal ‘islamitische staat’ en de djihaad populairder worden dan ooit, zodat het spoedig weer zal vollopen. De djihaad-golf is nog lang niet over zijn hoogtepunt heen. West-Europa staat niet aan de top, maar is een vrij grote fabrikant van djihadisten. Wederom dank aan de media, en aan de overheden en politieke partijen natuurlijk.

15 reacties

Opgeslagen onder Nabije_Oosten

De terroristenfabriek

Hier kunt U heel in het kort even bijlezen over het kalifaat. Dan hoeft daar verder niet zo over gedramd te worden en kan de openbare discussie weer gewoon over Zwarte Piet gaan. Bron: The Guardian. Click, en dan nóg een keer, to enlarge.

P.S.: Op het schoolbord staat: Comic Sans (= een lettertype van Windows)

firstdog-isis-800w

9 reacties

Opgeslagen onder Europa, Nabije_Oosten, Nederland

Het zwaard van de islam

Kent U de voorstelling dat Mohammed en na hem de moslims de islam verbreid zouden hebben ‘met de het zwaard in de ene hand en de koran in de andere’? Die gaat terug op de Britse historicus Edward Gibbon, die in 1781 schreef:1

[…] Mahomet, with the sword in one hand and the Koran in the other, erected his throne on the ruins of Christianity and of Rome.

Hier hoeven we het zwaard en het boek niet letterlijk te nemen, evenmin als de ruïnes: het is overdrachtelijk bedoeld. Maar iets verder in hetzelfde hoofdstuk liet Gibbon zich bij een beschrijving van de martelaarsdood van Husayn ibn Ali bij Kerbalâ’ door zijn eigen beeld meeslepen:

On the morning of the fatal day, he mounted on horseback, with his sword in one hand and the Koran in the other…

In deze zin klinkt het alsof Husayn op de dag van zijn dood werkelijk met die attributen op zijn paard was gestapt. Het is aan te nemen, dat hij alleen maar een zwaard bij zich had. Er bestonden nog geen handige zakkorans.

.

dOhssonBlijkbaar was er ook een exemplaar van Gibbons werk in handen geraakt van Ignatius Mouradgea d’Ohsson, tolk van de Zweedse gezant in het Ottomaanse Rijk en lang in Parijs woonachtig. Diens boek over het Ottomaanse rijk2 heeft in Europa veel informatie en desinformatie over Turkije en de islam verbreid. En ziedaar, op de titelpagina van zijn werk zien we Gibbons’s voorstelling letterlijk genomen. We zien dan dadelijk hoe onzinnig die is: de koran was nog helemaal niet in boekvorm verschenen en bovendien, zou een moslim die ooit in zijn linkerhand hebben genomen? Het is ook erg lastig vechten zo. Achter de profeet staan dan ook zwaar betulbande muzelmannen, die de functies maar hebben opgedeeld: de helft houdt zich bezig met de schrift, de andere zwaait wat met zwaarden, niet al te competent volgens mij. Links op de ets ziet U de Ka‘ba met daarbovenop de afgodsbeelden die verwoest zouden worden. Volgens de overlevering bevonden deze beelden zich binnen in de Ka‘ba, maar dat toont op een afbeelding niet zo goed.

.

MahomethHeel wat eerder had de Nederlandse graficus Romeyn de Hooghe (1645–1708) Mohammed al op een ets afgebeeld met een zwaard in zijn rechter hand en een schrijfstift in de linker.3 De kunstenaar heeft hem deze attributen in de hand gedrukt op dezelfde wijze als men dat deed bij afbeeldingen van apostelen en heiligen. Het betreft zonder twijfel de pen die genoemd wordt in Koran 96:4. Misschien bedoelde hij daarmee uit te drukken dat Mohammed de koran zelf geschreven heeft, wat men vroeger in Europa geloofde. In de loop van de achttiende eeuw is de pen blijkbaar geëvolueerd tot een boek.

.

Bij een oppervlakkige zoekactie heb ik nog ongeveer tien afbeeldingen van de Profeet gevonden, daarvan twee met alleen een zwaard en éen met een zwaard en een boek. Al te onontbeerlijk lijken de attributen toch niet te zijn.
Iemand heeft mij erop gewezen dat zowel Gibbon als D’Ohsson vrijmetselaars waren. Zou het kunnen zijn dat het een metselaarstraditie was, Mohammed met die attributen af te beelden? Dat is voor mij moeilijk na te gaan.4

.

RegnaultExécutionMaar afgezien van de profeet, het zwaard speelt sinds eeuwen een rol in Europese voorstellingen van moslims en de oriënt. Europa had meestal een negatieve voorsteling van het Oosten, hoewel men daar wel altijd graag kostbare stoffen en heerlijke specerijen inkocht. De herinnering aan de reële militaire bedreiging door het Ottomaanse Rijk tot 1700 leefde nog voort. In de achttiende eeuw was die bedreiging geweken en werd het oriëntbeeld positiever. In de negentiende eeuw echter, toen het kolonialisme zich uitbreidde over de wereld, werd het weer negatiever. Edward Said heeft in 1978 in zijn geruchtmakende boek Orientalism laten zien dat de Europese voorstellingen zelfs met opzet zijn verdraaid, om het heersen te vergemakkelijken. De Oriënt moest mooi exotisch zijn, maar ook achterlijk en antiek en bovendien onvoorstelbaar wreed. Oriëntaalse despoten hoefden maar met hun vingers te knippen en er werd al iemand zonder vorm van proces onthoofd — natuurlijk schilderachtig met een zwaard, zoals in het schilderij van Regnault. De aldus geschapen Oriënt schonk de beschouwer voortdurend een weldadige huivering: Angstlust. Afbeeldingen van Arabieren, die met zwaarden om zich slaan zijn in het Europese geheugen ingebrand.

Natuurlijk gebruikten de oude Arabieren en de vroege moslims zwaarden, net als iedereen; dat waren destijds gangbare wapens. Maar later zijn ook de moslims op modernere methoden van terechtstelling overgestapt. In het Ottomaanse Rijk, waarin ook Syrië en Irak lagen, werd er sinds het midden van de negentiende eeuw alleen nog door ophanging terechtgesteld.5 Het Hanafitische recht voorziet helemaal niet in terechtstelling door onthoofding. Alleen de rechtsboeken van de Hanbalieten, die zowel door Saoedi-Arabië als door de ‘Islamitische Staat’ worden gevolgd, schrijven bij sommige misdrijven het gebruik van het zwaard voor. In Saudi-Arabië wordt er inderdaad wel met het zwaard terechtgesteld, maar sinds wanneer? Die staat bestaat überhaupt pas sinds 1932. Er zijn in dat koninkrijk maar weinig goede scherprechters; daarom verkiest men daar tegenwoordig een vuurwapen.

reelbadarabsIk vermoed dat men zowel in Saoedi-Arabië als in de ‘Islamic State’ gepoogd heeft gestalte te geven aan hadithen van de profeet, wat neerkomt op een re-invented tradition. Volgens hadithen heeft kalief ‘Umar (634–44) de profeet meermaals voorgesteld, iemand met het zwaard het hoofd af te slaan. In die tijd was dat nog niet exotisch. Maar meer nog dan op hadithen leunt de ‘Islamic State’ bij zijn mise en scène op oriëntalistische afbeeldingen van Arabieren uit het Westen. De strijders daar laten zich graag fotograferen met een zwaard. Misschien gebruiken ze het ook bij hun onthoofdingen, hoewel er met het beeldmateriaal altijd wel iets mis lijkt te zijn. Ik heb de filmpjes van de onthoofdingen niet zo goed bekeken, en al helemaal niet voor een tweede keer. Misschien heb ik hier of daar een zwaard gezien waar alleen maar een slagersmes was. Dat bewijst dan, dat ook ik erop geprogrammeerd ben, moslims met zwaarden te zien zwaaien. Wie van de terroristen heeft er werkelijk iemand met één houw van het zwaard onthoofd? Daarvoor moet je fysiek erg sterk zijn; bovendien vergt het langdurige training en uiterste concentratie voordat het bij lopende camera in één keer goed gaat. Maar de IS wil blijkbaar de beeldende kracht van het zwaard er hoe dan ook in houden, om meer angst aan te jagen. Ze weten dat Arabieren met zwaarden ons sinds eeuwen laten griezelen en daar spelen ze graag op in. Het is weer een voorbeeld van hoe moslims zich presenteren volgens door oriëntalistische westerlingen aangeboden beelden. Het ‘Westen’ krijgt precies de moslims die het zich voorstelt. Natuurlijk is het zwaard maar één aspect van hun styling. Maar de donkere Middeleeuwen spelen hierbij nauwelijks een rol.

Iemand zou overigens eens moeten nagaan, waarom archaïsche manieren van doden zoals onthoofden, stenigen enz., bij ons ontzetting en radeloosheid veroorzaken, terwijl we wenig moeite hebben met het gebruik van pistolen, machinegeweren, drones en dergelijke.

NOTEN
1. Edward Gibbon, The Decline And Fall Of The Roman Empire, dl. 3, London 1781, hst. 50.
2. Ignatius Mouradgea d’Ohsson, Tableau Général de l’Empire Othoman, 7 dln., Paris 1788-1824.
3. In Gottfried (Godfried) Arnold, Historie der kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688, dl.1, Amsterdam 1701. Met dank aan de historicus Martin Hillenga, die mij hier op gewezen heeft.
4. De Hooghe kan nog geen vrijmetselaar geweest zijn, omdat de eerste loge in de Nederlanden pas in 1734 werd geopend.
5. Adolf Heidborn, Manuel de droit public et administratif de l’Empire Ottoman, 2 dln., Wenen 1909–1912, i, 370.

Terug naar Inhoud

8 reacties

Opgeslagen onder Islam, Nabije_Oosten

Beate goes Mekka

Voor uw halaal erotische behoeften kunt U binnenkort ook in Mekka terecht, in een filiaal van Beate Uhse, of gaat het toch El Asira heten? Geen zwijnerij natuurlijk, en geen pornografie. Wel zinnelijkheid: massage-oliën, geuren en hoogwaardige erotische lingerie. Van dat laatste was bij mijn weten Damascus het centrum in de Arabische wereld, maar om begrijpelijke redenen horen we daar niet meer van. Twee treffende quotes van El Asira-directeur Abdelaziz Aouragh (Amsterdam):

Aouragh: Mekka is een optimaal uitgangspunt om te testen, hoe wij winkels op de markt kunnen positioneren.

Journalist: Gelooft U dat Europeanen een verkeerde voorstelling hebben van erotiek onder moslims?
Aouragh: Ik denk, dat Europeanen een verkeerde voorstelling hebben van erotiek. (zenith 04/2014, blz. 63)

1 reactie

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Nabije_Oosten

Ontwerp voor een IS-klantje

Ik probeer maar wat:

  • Fascistische opvoeding in het ouderlijk huis. Veel huiselijk geweld van vader en evt. broer(s). Tegenstrijdig wereldbeeld, irrationele bevelen.
  • Na twee keer blijven zitten toch nog geslaagd voor het MBO. Maar het helpt niet, je vindt geen baan. Ze moeten je niet, en op je betere ogenblikken begrijp je dat best. Mogelijkheid A: bij je thuis zijn ze moslim, al doen ze er weinig aan, en dat blieven die Hollanders niet. Mogelijkheid B: je bent een stomme oen die eigenlijk niks goed kan en alles klote vindt. De meiden zien je ook niet staan. Mogelijkheid C = A+ B.
  • Rondhangen met maten bij het winkelcentrum: watjes en ouwe zakken bang maken, af en toe een diefstalletje of een geintje.
  • Veel achter de PC op je kamertje in Spijkenisse/ Tilburg/ Enschede/ Laakkwartier. Verslaafd aan schietspelletjes: je wordt steeds handiger in het neerknallen van tegenstanders. Het bloed spat over het scherm.
  • Bij het winkelcentrum is er een wat oudere gast die vertelt over de islam en de djihad enzo. Ze zeggen dat hij een salafist is (sala-wat?), maar wat kan het schelen. Hij belooft een reis naar Turkije en opleiding in militaire vaardigheden. Dat lijkt je wel wat, nou eens in het echt schieten. Twee maten van je willen ook; eentje ging altijd al bidden Maar zou dat echt waar zijn, van die reis en die opleiding ?
  • Verdomd, die gast heeft niet gelogen: er is een all-inn reis voor je geboekt naar de Turkse zuidkust. Drie dagen mag je daar blijven, zwembad, mooi weer, allemaal gasten die jou helemaal zien zitten; zo’n coole vakantie heb je nog nooit gehad. ’s Avonds cursus; niet zuipen. Op de vierde avond word je in een bus gezet met onbekende bestemming.

10 reacties

Opgeslagen onder Islam, Nabije_Oosten, Nederland