Categorie archief: Economie/Wirtschaft

Reclame 2.0

Mij werd een kredietkaart toegestuurd, die ik niet had besteld en ook niet wilde hebben. Een heus plastic kaartje, met mijn naam er al op. Ik hoefde alleen nog maar te tekenen en me aan temelden, dan zou het ding worden geactiveerd. Walgelijk; het enig positieve is dat het duidelijk maakt met welke firma je zeker niet in zee wilt.

Een doorbraak in de reclame volgens mij, of zou het in het vaak wat modernere Nederland al langer zo gaan?

Het wachten is nu op een drone voor mijn voordeur die me een paar niet bestelde schoenen bezorgt.

3 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Economie/Wirtschaft

Het Westen

OccidentalismWaar ligt het toch, dat ‘Westen’, waar boze jongens zo graag tegenaan schoppen? De windrichting van die naam kunt U beter vergeten. Als ik op mijn telefoonabonnement afga bestaat het Westen uit de Verenigde Staten, Canada, West-Europa en Australië. Met die gebieden kan ik namelijk na betaling van € 3,90 per maand verder kostenloos bellen. Er zijn meer landen die tot het Westen behoren, maar welke? Nieuw-Zeeland in ieder geval, maar ook Japan, Singapore, Israël, Mauritius, Turkije, Argentinië? Het Westen ergens te zoeken lijkt een even vruchteloze bezigheid als het zoeken naar de ‘Oriënt’. Ook het Westen bestaat vooral in de gedachten van mensen, en het is niet altijd hetzelfde geweest. Het Niet-Westen kunnen we moeilijk Oriënt noemen; tweede of derde Wereld gaat ook niet, noemen we het eenvoudig het Niet-Westen.

– ­Voor Voltaire, omstreeks 1750, was Engeland het Westen: individuele vrijheid en de beurs, in tegenstelling tot de rigide staatscontrole in Frankrijk. Vrij stromend geld maakt vrij.
– ­Voor Duitsers ± 1800 waren het Frankrijk en Engeland; ook nog voor Richard Wagner, die het destijds kosmopolitische, ultramoderne Parijs in contrast zag met de ‘knusse achterlijkheid van Duitsland’. (Hoewel hij graag verfijnd damesondergoed uit Parijs bestelde – ja, dat droeg hij graag op zijn gevoelige huid. Dus geen baaien Beierse onderbroeken, maar wel degelijk spulletjes uit het Westen.)
– Fontane zag in London ook het vrije geldverkeer, maar beoordeelde dat niet zo positief als Voltaire: ‘de gele goudkoorts, de verslingerdheid van alle zielen aan de duivel van de Mammon’.
– ­Voor Rusland in de negentiende eeuw was het Westen vooral Duitsland: het land waar alles zakelijk en correct verliep, maar waar de mensen geen ‘ziel’ hadden. Voor Tolstoi was het echter ook Japan. Hij beschrijft de Japanse overwinning op Rusland van 1905 als de overwinning van het westerse materialisme op de Aziatische ziel van Rusland.
– ­Voor Japan was het Westen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog alles wat modern was, en vooral Amerika. Japanse intellectuelen probeerden ‘het moderne te overwinnen,’ net als Nazi-Duitsland dat deed en Iran onder Khomeini. Tegenwoordig hoort Japan zelf bij het Westen — net als Duitsland.
– ­Voor Hitler was het Westen Amerika + de Joden.
– Voor de Sovjet-Unie was het Westen vooral de NAVO, dus Amerika en West-Europa.

Dit alles ontleen ik aan het uitstekende boek van Buruma en Margalit, van welks omslag hierboven een foto staat.

Voor vele moslims, zelfs voor moslims die ‘in’ het Westen wonen, is het de coalitie van USA, wereldkapitalisme, joden en kruisvaarders, die erop uit is, schade toe te brengen aan ‘de Islam’– wie is dat nou weer?

Afgezien van de geografie: in het Westen lijkt vooral grote rijkdom, veel vrijheid en veel moderniteit te heersen.

Een lijstje, tot niets verplichtend nog:
Het Westen
– is democratisch, of wordt tenminste niet ‘links-dictatoriaal’ geregeerd.
– is internationaal, kosmopolitisch, geglobaliseerd.
– heeft een overwegend liberale, niet door de staat geleide economie.
– hoopt geld op, niet in de laatste plaats door uitbuiting van het Niet-Westen.
– heeft geen te verheerlijken stammenstructuur, geen totalitarisme.
– is de anonieme stad waar alles te koop is (inclusief de hoer van Babylon). Het Niet-Westen is het knusse dorp met zijn traditionele cultuur, waar iedereen elkaar kent.
– is koud, gevoelsarm, heeft geen (Russische) ziel en geen soul.
– presenteert zich vaak wat lullig (Obama, Juncker), in tegenstelling tot de grandeur van Hitler, Stalin, Ceaușescu, Bokassa, Putin, Erdoğan, Kim Il 1–3 enzovoort.
– is onheldhaftig, laf: een westerling sterft niet graag voor keizer, God of vaderland. Eer heeft hij niet (meer).
– wordt vaak bestreden, maar te zelfder tijd ook benijd. De niet-westerling zou er (stiekem) graag bij horen, maar kan het niet.
– bemoeit zich overal mee en dat is schandalig! Maar bij natuurrampen, volkerenmoord of bloedige oorlogen heet het al gauw: Waarom doet het Westen niets?

Kortom: het Westen is van alles de schuld. Maar wat zouden we graag medeschuldig zijn! Wie niet tot het Westen kan of mag behoren koestert er vaak een wrok tegen.

Vele wereldbewoners mogen inderdaad niet tot het Westen behoren, omdat hun de vrijheid en een aandeel in de welvaart (en daarmee toegang tot scholing) wordt ontzegd. De boosdoeners zijn echt niet altijd akelige dictatoren in Azië of Afrika: vaak genoeg heeft ook het Westen zelf democratische ontwikkelingen op die continenten verhinderd en doet dat nog. Delfstoffen en andere waardevolle spullen ontvangt het Westen immers graag uit één gehoorzame hand.

Vele anderen kunnen niet tot het Westen behoren. Vrij zijn, steeds kiezen, vaak alleen zijn, je eigen verantwoordelijkheid dragen en almaar energie ontplooien om mee te komen met het moderne leven is zwaar werk. Ik vind het persoonlijk vaak ook moeilijk om een westerling te zijn en voor iemand als, pakweg, Mohammed B. zal dat nog meer het geval zijn geweest. Hij kreeg de kans: een HAVO-diploma heeft hij toch maar gehaald en dat is niet niks. Maar in zijn vervolgstudie is hij mislukt; hij kon ook het juiste vak niet kiezen. Daarbij zal hij slecht begeleid zijn en zijn medestudenten waren niet aardig voor hem, maar hij had zelf ook niet de energie en de durf om er nog tegenaan te gaan en zijn plaats in dat Westen te veroveren. Voor een migrantenzoon met zijn achtergrond was dat zonder twijfel extra moeilijk, ook omdat de reeds gezeten westerlingen tegenwerkten. Dan dus gevlucht in het Niet-Westen, wat in zijn geval tamelijk kunstmatig was.

En die vrijheid, wat kan die beangstigend zijn. Ik denk even aan de brieven van de Egyptenaar Sayyid Qutb (Cairo 1906–1969). Voordat hij Moslim Broeder werd en invloedrijke fundamentalistische boeken ging schrijven bezocht hij de Verenigde Staten en hij deed het in zijn broek! Vrijpostige vrouwen die soms een glas te veel dronken; grote, grove, soms getatoëeerde manspersonen, een dansfeestje in het parochiehuis van het provinciestadje waar hij verbleef: het waren allemaal zaken die dit muizige mannetje zeer beangstigden en zijn vlucht in de godsvrucht bespoedigden. Hij kon daar niet bijhoren.

Ik denk ook aan de novelle van Yahya Haqqi, De lamp van Oemm Hashim (1940). Een Egyptische jongen mag in Engeland medicijnen studeren en dat lukt goed. Het beangstigende voor hem is een vriendin, een vrouwelijke arts die zich zelfstandig, ja soeverein gedraagt. Niet heerszuchtig of onsympathiek, maar hij voelt zich ten opzichte van haar gewoon minderwaardig. Ook hier speelt Sexualangst een rol. En als hij in Cairo terug is kan hij met zijn ‘westerse’ vakkennis niet uit de voeten.

En Poetin, die heeft het ook niet gekund. Misschien had hij zijn land best willen moderniseren en opengooien, wie zal het zeggen; maar het bleek te moeilijk. Zijn persoonlijke ontwikkelingsgang had hij niet mee en de toestand in het land was ook een immens probleem. Het makkelijkere alternatief is anti-westers zijn.

Wie niet met het Westen mag of kan meedoen gaat wrok koesteren en wordt anti-westers; uiteraard vanuit de volle, zo nodig religieus onderbouwde overtuiging dat het Westen minderwaardig, abject of zondig is. Dan zijn de druiven zuur en de rapen gaar. Dat sluit overigens de imitatie van datzelfde Westen niet uit: met name Arabieren zijn echte Amerika-fans, veel meer dan wij. En al die Salafisten zijn een stuk westerser dan ze zelf beseffen.
.
Het is niet gezegd dat het Westen altijd zal bestaan. Vrijheid en rijkdom nemen af in het Westen, of beperken zich tot zo kleine kringen dat het soms weer trekken van een eeuwenoude dictatuur krijgt. Daarentegen neemt de moderniteit in het onvrije Niet-Westen toe; denk aan China en Iran. Aan de zogenaamde ‘westerse waarden’ gelooft de wereld steeds minder, het Westen zelf niet uitgezonderd.

Dit was zomaar een opzetje. Hierover moest maar eens een echt opstel komen; het onderwerp is van groot belang voor onze tijd.

P.S.: Twaalfhonderd jaar geleden was Bagdad het Westen!

9 reacties

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Islam, Nabije_Oosten, Politiek

Gebroken vleugels

De Duitse luchtmacht merkt ineens dat de helft van haar vliegtuigen niet meer vliegt. Gebrekkig onderhoud, geen onderdelen, alles ten gevolge van sterke bezuinigingen in de laatste jaren. Onderdeel nodig? Geen geld, dus sloop er maar een uit een andere machine. Hoe Onduits! Wat een geluk dat er een Islamic State is om een beetje op te oefenen. Nu dit bekend geworden is zou men kunnen beginnen die misstand uit de wereld te helpen, zodat de luchtmacht bruikbaar is als zij eens nodig is tegen een echte vijand, die zijn boeltje misschien beter voor elkaar heeft.

3 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Economie/Wirtschaft, Europa

Oud Nieuw Rusland

Poetin heeft gezegd dat hij in veertien dagen Kiev kan veroveren. De NAVO heeft kond gedaan dat de oorlog voor Oekraine eigenlijk al verloren is en dat het land in militair opzicht niet meer te redden is. Je hoeft geen militair expert te zijn om aan je water te voelen dat beide uitspraken juist zijn. Dus wordt het nu tijd dat Poetin aan de conferentietafel zijn plannen met dat land ontvouwt. Het heeft geen zin nog duizenden Oekraïense soldaten te laten sneuvelen en nog meer steden te laten kapotschieten door op hun vakantietocht verdwaalde Russische soldaten.

Goed, een brede strook van Luhansk tot aan Moldavië zal dus Russisch worden, of een Russische marionettenstaat. Theoretisch zou Rusland de levensmiddelen die het niet meer uit West-Europa krijgt daarvandaan kunnen halen – al zal dat wel weer op onoverkomelijke organisatorische problemen stuiten. Maar wat gebeurt er met de rest van Oekraine? Het is een gebied waar niet veel te halen is. Poetin zou in de verleiding kunnen komen, dat maar aan de EU over te laten. Maar als daar op den duur iets van een democratie of welvaart zou ontstaan? Dat kan hij ook niet hebben. En bovendien, wat moet er met de hoofdstad Kiev gebeuren? Een nieuw zetbaasje maar weer? Open vragen.

Volgend probleemgebied: Moldavië. En Estland en Letland, waar veel Russen tegen de Euro beschermd moeten worden. De NAVO gaat geloof ik eind September al vergaderen over hulp aan deze NAVO-leden.

2 reacties

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Europa

Beate goes Mekka

Voor uw halaal erotische behoeften kunt U binnenkort ook in Mekka terecht, in een filiaal van Beate Uhse, of gaat het toch El Asira heten? Geen zwijnerij natuurlijk, en geen pornografie. Wel zinnelijkheid: massage-oliën, geuren en hoogwaardige erotische lingerie. Van dat laatste was bij mijn weten Damascus het centrum in de Arabische wereld, maar om begrijpelijke redenen horen we daar niet meer van. Twee treffende quotes van El Asira-directeur Abdelaziz Aouragh (Amsterdam):

Aouragh: Mekka is een optimaal uitgangspunt om te testen, hoe wij winkels op de markt kunnen positioneren.

Journalist: Gelooft U dat Europeanen een verkeerde voorstelling hebben van erotiek onder moslims?
Aouragh: Ik denk, dat Europeanen een verkeerde voorstelling hebben van erotiek. (zenith 04/2014, blz. 63)

1 reactie

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Nabije_Oosten

Messias

Wordt het niet eens tijd dat er in Nederland een Messias opstaat? Op bijgaande (verschuifbare) kaart kunt U zien waar in de loop der tijden Messiassen, Jezussen en Mahdi’s zijn opgestaan, en ik geloof dat er in Nederland voor zo iemand ruimte zou zijn. Vooral nu de economische vooruitzichten maar matig zijn: het aardgas raakt op, de Russen kopen geen fruit meer, drugshandel en off-shore banking worden misschien aan banden gelegd. Op naar het einde der tijden!

14 reacties

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Nederland, Onzin

Mislukte staten

Een mislukte staat (failed state) is een staat waarin de overheid nauwelijks contrôle meer heeft over het eigen grondgebied en zijn machtsmonopolie verloren heeft. De grootste mislukte staat is Pakistan (187.000.000 inwoners).

Vier jaar geleden schreef ik dat Amerika belang had ‘bij een sterk Iran, omdat de oostgrenzen van dat land verdedigd moeten worden. De grenzen met Pakistan en Afghanistan zijn lang, lek en gevaarlijk. Er woedt daar al jaren een soort oorlog tegen de wilde krachten en drugskartels uit de oostelijke buurlanden. In Iran verblijven drie miljoen Afghaanse vluchtelingen, die eventueel in vijanden zouden kunnen verkeren. Als men Iran ontspanning, hergroepering en burgeroorlog zou gunnen, zou er een soort mega-Somalië kunnen ontstaan, een zwart gat, een failed state van ongekende omvang; AFG, PAK, IR. Misschien zou ook het net weer opkrabbelende IRQ gevaar lopen het moeras ingezogen te worden. Dat zou een ongelofelijke ramp zijn; zoiets ter grootte van de derde wereldoorlog.’

Het is inmiddels veel erger geworden. Syrië en Irak zijn ook mislukte staten geworden. De ‘wilde krachten‘ (Taliban, ISIS) zijn opgekomen zoals brandnetels opkomen waar de andere vegetatie gemold wordt. Des te belangrijker is het dat Iran overeind blijft, sterk en niet-democratisch, want anders zou het ook verdeeld raken. En een stevig Iran is niet alleen belangrijk voor Amerika, zoals ik toen schreef, maar in de eerste plaats natuurlijk voor de bewoners, en voor ons en voor de hele wereld. Het ziet er gelukkig naar uit dat de USA en Iran binnenkort wat beter gaan samenwerken.

Of de wereld een zo groot zwart gat kan hebben? Somalia heeft men geaccepteerd. Nu, na hoeveel jaren ook al weer? vertonen zich daar op de ruïnes tekenen van nieuw leven. Maar Somalia was maar klein en dun bevolkt, en de enige overlast die het gaf was wat piraterij. Als Iran ook kapot zou gaan ging het om een gebied van 3500 kilometer breed met 350 miljoen inwoners; dat is niet meer te behappen. Pakistan alleen al is een gigantische puinhoop.

Oekraïne is hard onderweg; dan hebben we ook een mislukte staat in de achtertuin. Een heel kleintje hebben we zelfs in huis: Kosovo.

6 reacties

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Europa, Iran, Politiek

Papenburg – Bourtange

Om in de stemming te komen en ter latere vergelijking eerst maar een Duitse veenkolonie bezocht: Papenburg. Een rijke plaats, en dat was het aanvankelijk niet. Ook hier werd turf gestoken, enkele eeuwen geleden, en daar wordt zoals bekend wel de veenbaas vet van, maar de kanalengravers, de turfstekers en -schippers niet.

De Papenburgers flaneren op zondagmiddag in scharen langs hun Hoofdkanaal. Dat kan ik me bij Nederlandse veenkoloniën (nog) niet voorstellen, maar ook in andere Duitse steden zie je dat niet zo vaak. Misschien is dat omdat het stadje overwegend katholiek is; het behoorde toe aan het Bisdom Münster.  Of omdat het zo rijk is, en aan de gebouwen te zien ook een lange traditie van rijkdom heeft. Ze gaan dan koffie met taart gebruiken in een Konditorei. Of zouden het soms toeristen zijn? Ook dat kan ik me in Stadskanaal nog niet voorstellen.

Die rijkdom kwam niet door de turf, maar door de scheepsbouw. En die was een onverwacht bijverschijnsel van de Duitse kleinstaterij. Oostfriesland boycotte namelijk in de achttiende eeuw de turf uit het katholieke Papenburg. Het dorp schakelde daarom over op scheepsbouw en dat werd een groot en blijvend succes; veel interessanter dan turf. In de negentiende eeuw liepen de zeewaardige schepen al in serie van stapel. De gebouwde schepen worden steeds groter. Als U in een weiland ineens een reusachtig cruiseship voorbij ziet varen, dan komt dat uit Papenburg (Meyer Werft). In Emden zullen ze wel met hun tanden knarsen als er weer zo’n zeekasteel het zeegat uitgaat en langs hun wat dooiige stadje vaart.

Vanuit Papenburg heb ik mij langs tertiaire wegjes naar Bourtange laten navigeren. Geheel onopgemerkt passeerde ik de vesting, vanaf de Hannoverse kant dus. Het garnizoen is op zondag zeker naar huis. Bij een bed & breakfastende boerderij achter de linie heb ik onderdak betrokken. Prettig.
Het eerste wat opvalt in Nederland is de veel dichtere bebouwing, zelfs in zo’n landelijke streek.

8 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Economie/Wirtschaft, Nederland, Politiek

Zwitserland: onomkeerbaar onverstand?

Met een zeer kleine meerderheid heeft het Zwitserse volk besloten geen vrije immigratie van buitenlanders te willen. Bij het stemmen hadden ze waarschijnlijk niet beseft dat dit besluit ook ettelijke gevolgen gaat hebben op gebieden die niets met immigratie te maken hebben. De EU is al dadelijk begonnen een reeks maatregelen in te leiden, die niet in het voordeel van Zwitserland zijn. De soep zal misschien niet zo heet gegeten worden, maar op een dag zullen ook de minder geschoolde Zwitsers merken dat zij erop achteruit gaan. Ook door de afgenomen immigratie zelf natuurlijk, want wie moet nu de sterke Zwitserse industrie draaiend houden? Kaasboeren en pensionhouders uit afgelegen dalen?

Kan Zwitserland nog terug? Als je op reis merkt dat je een verkeerde weg bent ingeslagen, dan duurt het soms een tijdje voordat je dat aan jezelf wilt toegeven. Maar dan kun je toch nog, zij het knarsetandend, een eind terugrijden om alsnog de goede richting in te slaan. Of je kijkt even op de kaart: misschien kun je een stuk afsnijden om de juiste weg nog te bereiken. Maar of het in de directe democratie ook zo werkt is te betwijfelen. Zal er over een heel of een half jaar een corrigerend referendum komen? Waarschijnlijk niet. In mijn ogen toont dit debakel meteen de onzin van die referenda aan. Laat de volksvertegenwoordigers (ja inderdaad, vaak afwezig en nu alwéér met salarisverhoging) hun slome gedoetje maar bedrijven, laat mevrouw Merkel de zaken maar lekker verder traineren, dan zal de trein tenminste niet ontsporen.

De nadelen die Zwitserland gaat ondervinden zullen waarschijnlijk uitvoerig in de media besproken worden, zodat er onbedoeld toch nog een soort indirecte Euro-opvoeding kan plaats vinden. En die is hard nodig, want in de hele EU liggen domme besluiten op de loer.

Vreemd trouwens dat er steeds meer landen komen waar de bevolking in twee helften verdeeld is: min of meer verstandige en hele domme. Zulke uiteenlopende landen als de VS, Thailand en nu ook Zwitserland. Daar grijpt de onregeerbaarheid om zich heen en op democratische wijze is er niets aan te doen. Zou onderwijs helpen om mensen van de domme kant naar de verstandige over te helpen, zodat het democratische spel verder gespeeld kan worden? Die vraag is allang overbodig, want overal is of wordt het onderwijs afgebroken of tot technische vaardigheden gereduceerd. Een negentiende-eeuws idee blijkbaar, dat onderwijs de mens zou kunnen verheffen.

Zo, en nu een ontbijtje. Al dat getob, nergens goed voor.

14 reacties

Opgeslagen onder Economie/Wirtschaft, Europa, Politiek, Zwitserland

Armoede is een keuze

Ha, de pensioenen gaan weer omhoog . De Duitse pensioenen wel te verstaan. Bovendien zegt de regering dat zij veel meer wil doen aan de zorg voor bejaarden, en wel op korte termijn. En dat het beroep van verpleegkundige opgewaardeerd moet worden door betere betaling. Ook heb je in Duitsland nog weinig afbraak van kunst en cultuur. Iedere stad zijn eigen orkest en opera, dat is het ideaal.

Heel anders dan in Nederland dus. De Duitse economie staat er wel beter voor dan de Nederlandse, maar dat verklaart niet het verschil in houding. Nee, armoede is echt een keuze; daarin heeft de Nederlandse voordenker Rutte gelijk.

5 reacties

Opgeslagen onder Duitsland, Economie/Wirtschaft, Nederland