Moslim voor eeuwig?

Nederlanders denken zoals bekend de hele dag aan de islam, maar doen moslims dat ook? Wanneer zij bidden of naar de moskee gaan wel ja, en wanneer zij een bedrag voor de slachtoffers in Pakistan overmaken misschien ook. Maar wanneer zij voetballen, koken of een slaapliedje zingen voor hun kind? En als zij slécht voetballen, koken of zingen, doen zij dat ook als moslims? En als zij drinken, te snel rijden, stelen of vreemd gaan? Of gewoon werken, zitten te suffen of televisie kijken? Natuurlijk niet.

Het christendom wordt vaak opgevat als iets voor de zondag. Door de week kunnen christenen zich rustig volvreten, elkaar dood concurreren of arme mensen hun zorgverzekering misgunnen, maar op zondag is er psalmgezang en een moment van wijding. Daarentegen zou de islam‚ daarover zijn extreme moslims en  islamhaters het eens‚ het hele leven doortrekken, vierentwintig uur per dag. Onzin natuurlijk. Godsdienst moet niet zo overschat worden.

En wat voor godsdienst dan? Godsdienst verandert immers steeds van vorm. De koran is ontstaan in een omgeving die gespannen naar het einde der tijden toehuiverde. De Jongste Dag kon ieder moment aanbreken, zoveel was zeker, en dan had je de ellende. In de eeuw daarna veroverden de Arabieren de halve wereld; toen had niemand het meer over het naderend wereldeinde. Het contact met het superieure Iran introduceerde veel Perzische elementen in de nieuwe religie. Het contact met de joden in Irak beïnvloedde de sharia: het joodse en het islamitische recht hebben veel gemeen. Van pakweg 900 tot 1900 was het soefisme, de mystiek, sterk gezichtsbepalend voor de islam; daarvoor bestond dat niet en daarna hoorde je er nauwelijks meer van. Turkije, India, Indonesië en nog andere landen voegden allemaal hun eigen kleur en geur toe. De norse achttiende-eeuwse dorpsfundi’s uit het Arabische Schiereiland, de Wahhabieten, vlogen op uit hun armzalige nest en begonnen, gesteund door achtereenvolgens Engeland en de USA, hun zegetocht door de wereld. In de afgelopen 35 jaar veranderden zij het gezicht (en het geluid!) van de islam tamelijk drastisch.

En dan zou de invloed van het moderne Europese denken het geloof van moslims niet veranderd hebben? De vraag is haast te stom om hem te stellen, laat staan te beantwoorden. Een Arabische rechtsgeleerde van een paar eeuwen geleden zou nu zijn sharia niet meer terugkennen! Een Turkse soefi zou zich afvragen waarom er nergens meer dhikr-bijeenkomsten worden gehouden. Een Javaanse vrouw uit 1860 zou het raar vinden dat ze niet meer topless in de kali mag baden. In de islamitische landen is het godsdienstige beleven en denken de afgelopen eeuw door geïmporteerde westerse ideeën en opvattingen sterk veranderd. En dat van islamitische migranten in Europa nog eens te meer: door moderne schoolopleidingen, die in de Arabische wereld vaak geheel ontbreken en in Turkije wat minder goed zijn of waren; en natuurlijk door de intensieve omgang met Europa van nabij. Europa is niet aardig, maar er is nog steeds wel veel te halen op het gebied van opleidingen en ontwikkelingskansen, en een hoop migranten grijpen hun kans. Wanneer een mens zich emancipeert uit de goot, de geitenkooi of uit een kleinburgerlijk milieu verandert zijn godsdienst mee; dat is een universeel verschijnsel. Vaak is waar te nemen dat hoog opgeleide mensen alleen nog maar hun schouders ophalen over religie; ook dat komt wereldwijd voor.

Drie ‘denk’fouten zie ik bij de Nederlandse, en toenemend ook de Duitse lawaaimedia en hun publiek: 1) dat moslims de hele dag moslim zitten te wezen, 2) dat hun geloof al 1400 jaar ongewijzigd is en 3) dat gezegde media precies weten hoe dat in elkaar steekt.

Dientengevolge is er weinig oog voor het feit dat geloofsbeleving ook verandert wanneer er voortdurend van buitenaf tegenaan wordt geschopt. Het proces van ‘verbleking’, van het op de achtergrond geraken van de religiositeit, dat we de laatste vijftig jaar bij de christenen konden waarnemen, wordt bij de moslims in Europa en misschien zelfs wereldwijd tegengehouden, juist door dat aanhoudende gescheld en getrap. Zij trekken dus een harnas aan, hun geloof wordt stoerder en hun toon zuurder. Maak je keus, media; wat voor soort moslims willen jullie? Verbleekte of geharnaste? Voor een deel ligt het in jullie handen. Maar niet heus, want jullie zijn niet vrij. Persvrijheid, my foot! Zakelijk informeren of gewoon je kop houden mogen jullie immers niet? Onbeschoftheid en herrie zijn verplicht, vanwege kijkcijfers en oplagen. Dat moslims zich navenant ontwikkelen ligt dus maar ten dele aan de altijd dienstvaardige media; minstens zo veel aan de markt die aan dat geschreeuw verslaafd is en het bestelt. De enige hoop is dat het onderwerp islam de markt binnenkort gaat vervelen. Mij verveelt het nu al. Kunnen ze niet vast aan de Chinezen beginnen?

1 reactie

Opgeslagen onder Godsdienst, Nederland

Een Reactie op “Moslim voor eeuwig?

 1. (Geredde reacties:)
  Leo 11/07/2010 10:17:59 AM
  Je geeft wel een wat erg mager beeld van de invloed die godsdienst heeft op hen die daar gevoelig voor zijn. Vijftig jaar geleden gingen wij nog als nette kinderen naar streng katholieke en uiterst christelijk-protestantse scholen. Wat daar werd bijgebracht zit nog steeds in de genen ook al doen we nog zo ons best al die input te vergeten. De content van toen is de software van nu. Zo zit het met de nieuwe gelovigen binnen de islam ook. Men stuurt de kinderen nog steeds naar streng-islamitische scholen, de invloed van het vrije westen moet worden uitgebannen. Zuiverheid zorgt voor gebrek aan integratie, men trouwt met partners uit het eigen thuisland, en als iemand al zou willen trouwen met een buitenstaander wordt dit geacht het echte geloof aan te nemen. Hoezo men denkt er niet de hele dag aan? Hoeveel moslims zouden de vastentijd echt overslaan? De roep van de koran missen als het gaat om bidden en wellicht zelfs een keer in het eigen leven richting de heilige steen van het moedergeloof af te reizen? Volgens mij is de hadj een van de beste periodes voor de wereldluchtvaart. Kortom, het geloof bepaalt net als in het christendom heel erg het dagelijks handelen en leven. Men praat er over, men handelt er naar en past ook datgene toe wat het beste in te voeren is in de eigen cultuur/familie bepaalde handelingen. Net als zwaar christelijke mensen ook nog steeds menen dat zelfs de meest geringe gedachte een of andere zonde hen persoonlijk zal afhouden van een welkom door de here Jezus als ze komen te overlijden. Zelfs iemand die het enige ware geloof ooit min of meer heeft afgezworen, tracht nog volgens de regels van Mozes te leven. Niks islamitisch bij, gewoon oud-Katholiek.
  —–
  emigrant 11/07/2010 10:29:22 AM
  Vijftig jaar geleden ging jij nog naar een katholieke school, je bad en biechtte waarschijnlijk, at vis op vrijdag en ontbeet niet voor de zondagsmis. Dat heb je allang achter je gelaten. Dat bedoel ik: verandering is mogelijk, je bent het levende bewijs. Dat er nog wat overblijfsels zijn hindert niet.
  Godsdienst zit overigens niet in de genen en is niet erfelijk.
  Naar mijn grove schatting gaat gemiddeld 7,5% der moslims eenmaal per leven op bedevaart naar Mekka. 92,5% dus niet. Tel uit je winst. Een hoop mensen komen daar overigens teleurgesteld van terug, zodat de hadj zelfs een rol kan spelen in de ontmoskeeïng. Zoals ooit een buurman van mij uitgerekend in Lourdes van zijn katholieke geloof afviel …
  10% van de kinderen met moslim achtergrond gaat naar een islamitische school. Niet alle islamitische scholen zijn zeer streng.
  Het probleem met ramadan is dat de mensen er te dik van worden. Artsen hebben al alarm geslagen. Overdag eten ze stiekem snacks of een broodje en ’s avonds doen ze weer volop mee met het feesteten. http://www.heise.de/tp/r4/artikel/21/21231/1.html
  http://dhofarigucci.blogspot.com/2009/08/dhofari-ramadan-menu-do-you-really-need.html
  http://muscatconfidential.blogspot.com/2009/08/ask-omani-ramadan-eating-in-oman.html
  —–
  Leo 11/07/2010 02:30:46 PM
  @Emigrant – Je relativeert het allemaal aardig, maar als de cijfers kloppen zijn er nog voldoende van die moslims op drift richting een extremistische toekomst om zodoende de oude waarden te behouden die nog steeds naar mijn mening niet passen in een open westerse samenleving waarin kerk en staat strikt gescheiden moeten worden gehouden. Integratie houdt ook in dat je vermengt met elkaar, dus dat Hollanders (Duitsers, Zweden, Engelsen, Belgen..) zonder al te veel flauwekul zouden kunnen trouwen met mensen uit die nieuwe (ouderwetse) cultuur. Daarmee krijg je wat ook de katholieken is overkomen. De vermenging met niet gelovigen of anders gelovigen maakte dat het geloof onderuit werd gehaald. Daar waar dit niet het geval is heeft de Paus nog veel zeggenschap. In de Bible-belt van ons landje trouwen gristelijken ook nog steeds in eigen kring. bang dat men anders het zicht op de heer J.C. kwijt zou kunnen raken. Ik pleit dus voor gemengde huwelijken. De beste manier om af te komen van al te archaische denkbeelden.
  —–
  emigrant 11/07/2010 03:01:42 PM
  Er zijn nog genoeg moslims op drift om jou en vele anderen verontwaardigd te houden, en daar gaat het toch maar om. Laat je vooral niet afleiden door goed nieuws of positieve ontwikkelingen.
  Het probleem is dat er geen manieren zijn om zich van (vermeend?) ongewenste groepen te ontdoen. Uitroeien of in concentratiekampen stoppen is momenteel niet aan de orde. Naar de koloniën verschepen gaat ook niet meer. Al het andere wat je aan dwangmaatregelen zou kunnen bedenken is in strijd met de Nederlandse of Europese rechtsbeginselen, en die wilden we toch juist houden? Loeien, blazen en schreeuwen heeft dus geen zin. Er zit niet veel anders op dan de problemen uit te zitten en ermee te leren leven.
  Die gemengde huwelijken lijken me bij voorbeeld een prima idee. Maar hoe ga je mensen daartoe brengen? Mevrouw Merkel zei vorige week, dat het gedwongen huwelijk verboden zou worden. Ik moet het nog zien, het lijkt me juridisch vrijwel onmogelijk. Met name de bewijsvoering bij huwelijken die in het buitenland worden gesloten.
  Migranten die dolgraag willen integreren zouden wat gestimuleerd kunnen worden. Maar zie aan: daaraan ontbreekt het juist vaak. Het lijkt wel of ook de overheden liever zien dat het slecht gaat.
  —–
  Thamara 11/07/2010 03:42:21 PM
  Ze zeggen toch altijd: waar twee geloven rusten op een kussen, daar slaapt de duivel tussen.
  En dan nog: als twee dezelfde gelovigen een huwelijk in gaan er er later een van beiden anders gaat denken/geloven … wat dan?
  —–
  emigrant 11/07/2010 03:45:38 PM
  Dan gaat het huwelijk misschien kapot, Thamara, maar die kans loopt het anders ook.
  En we moeten de duivel toch ook zijn slaap gunnen?
  —–
  emigrant 11/07/2010 05:00:27 PM
  A propos gemengd huwelijk: ik heb net mijn democratische plicht gedaan en voor de Buitenlanderraad van de gemeente Marburg gestemd. Er waren drie kieslijsten; welke moest ik nemen? Ik heb er allemaal geen verstand van. Tenslotte heb ik gekozen voor de lijst met de meeste verscheidenheid in buitenlandse namen en het grootste aantal gemengde huwelijken.
  —–
  Marjan 11/07/2010 09:05:42 PM
  Toevallig had ik vandaag de hele dag nog niet aan de Islam gedacht. Tot nu dus.
  Straks gaat de televisie aan en dan ontkom ik er niet aan. De media ja.
  Op één punt ben ik het niet met je eens. Ik ben regelmatig verbaasd bij moslims, ook bij hippe, moderne, geassimileerde etc.. dat het geloof nog zo’n grote rol speelt, of de cultuur, want niet alles zal ook echt in de Koran staan.
  Misschien heb je gelijk en komt dat door de media, dat veel moslims zich geroepen voelen hun geloof openlijk uit te dragen.
  —–
  emigrant 11/07/2010 11:20:52 PM
  Ah daar snijd je een punt aan, Marjan. Wat is godsdienst, wat is cultuur? heel moeilijk te scheiden inderdaad. Bij ons ook hoor, maar omdat het religieuze bij ons al verbleekt is nemen we maar aan dat het cultuur is wat overgebleven is. Met andere woorden: ik kan fijn naar een mis van Mozart gaan luisteren, eventueel zelfs in een kerk, zonder dat het ook maar iets met godsdienst te maken heeft. Maar de scheidslijn is dun, en die kan ook ooit weer wegvallen.
  —–
  Xiwel 11/07/2010 11:43:38 PM
  Net als in WO-II, de koude oorlog, Vietnam en het geknoei in Iraq en Afghanistan heeft ook dit allemaal te maken met propaganda. De media doen daar bewust en onbewust aan mee, omdat het kijkers en lezers en dus reclame-inkomsten oplevert. De politiek doet er aan mee, omdat ze zo veel eenvoudiger stemmen kunnen winnen dan via goed beleid. En ik denk ook dat de extreme moslims blij zijn met deze ontwikkeling.
  —–
  emigrant 11/08/2010 12:22:59 AM
  Zeker, Xiwel, er was altijd al een bondgenootschap tussen extreme moslims en de rechterkant van de kapitalistische wereld. Ik herinner aan de familie Bush en de Bin Ladentjes. Het loopt eigenlijk al sinds de ontdekking van de aardolie in Arabië. Een echte bedreiging voor de militante islam zou de waterstofauto zijn, maar die schijnt helemaal niet bestaanbaar te zijn.
  —–
  Leo 11/08/2010 08:39:29 AM
  @Emigrant – Als men niet bereid is om echt te integreren, wat inhoudt dat men zich openstelt voor andere partners dan mensen uit de eigen kring/het thuisland, of het geloof, komt het absoluut niet goed. Ergerlijk is ook dat je zelf niet goed weet waar de scheidslijn loopt tussen geloof en cultuur. Dit heeft nu net van doen met waar ik me zo tegen af zet. Omdat veel van die thuislanden geen seculier systeem kennen, en geloof de dienst uitmaakt in de cultuur, komt het voorlopig niet goed. Ik ben zeker niet optimistisch over de mogelijkheden. Nog te vaak is de familiedruk op met name meiden uit allochtone hoek met een prima opleiding of baan, om te trouwen in eigen kring (minder gedoe) te groot. Die eigen kring is dan bedoeld als ‘van ons geloof’. Dat is een groot struikelblok. Dat er verbanden hebben bestaan tussen extremistische terreurgroepen en de geheime diensten van sommige grootmachten is zeker waar. Waren er eerst Amerikaanse raketten voor de Taliban, nu zijn er Russische AK47’s voor diezelfde groepen om de Amerikanen mee te bestrijden. Die Taliban zijn maar op een manier te bestrijden, hier in het westen het drugsgebruik aan banden leggen. Als er geen markt is hebben die baardmannen geen inkomen meer en kan de slavernij van Afghaanse boeren ook worden opgeheven.
  —–
  emigrant 11/08/2010 12:13:11 PM
  Dan komt het niet goed, jij je zin. Ik ben van nature eerder optimistisch, zelfs nu ik net een verpletterend artikel gelezen heb over de grote aantallen hoog opgeleide buitenlanders die Duitsland verlaten omdat ze hier niet voor vol genomen worden. Wie weg kan vertrekt; het ziet ernaar uit dat onze landen blijven zitten met de kneusjes en de vrome sukkelaars. Daarover kan ik dan alleen maar zeggen: eigen schuld, dikke bult.
  —–
  Bob 11/08/2010 10:19:34 PM
  De Islam is bijna net zo goed als sex. Als ik veel reacties wil en uitgesproken meningen, dan moet ik over een van beide schrijven. Wat ik wel eens doe, maar alleen op het moment dat het me zelf interesseert.
  Hoe lang duurt het voordat de reclamewereld massaal op de Islam-trein mee gaat rijden?
  Het voordeel van de hype is wel dat je ervan gebruik kunt maken om serieuze informatie te verspreiden. Natuurlijk zijn er mensen met vaste meningen die dat niet willen horen, maar er zijn ook altijd een paar onvooringenomen mensen bij.
  —–
  emigrant 11/09/2010 06:42:42 AM
  Maar ik had me juist zo verheugd op nog een paar islamvrije jaren na mijn pensionering …
  —–
  Leo 11/09/2010 09:19:43 AM
  @Bob – In het reclamewereldje loopt al meer dan tien jaar een discussie hoe die nieuwe afnemers bereikt kunnen worden. Speciale acties werkten niet, omdat je hen niet bereikt via de klassieke media. Ik heb zelf ooit een campagne opgezet waarbij we de slogans vertaalden in het Arabisch en Turks. Ze deden hun werk prima. Maar dat was lokaal bedoeld. Of het ook landelijk handig is? Het waarom ligt voor de hand, je geeft toe aan het gebrek aan integratie bij die groep mensen die je nu juist wel wilt integreren.
  Het waarom van de populariteit van geloofsgebonden blogs lijkt me logisch. Het geloof als geheel ligt onder vuur, zij die er kritiek op hebben ook. Aan de ene kant gaat het vaak om woorden, aan de andere om bedreigingen en meer. Dat zorgt vanzelf voor een levendig debat.
  —–
  Leo 11/09/2010 09:23:16 AM
  @Emigrant – Die goed opgeleide allochtonen zitten bij ons als burgemeester, wethouder, kamerlid, provinciaal bestuurder al aardig op hun plekjes hoor. Hele ministeries draaien op nieuwkomers. Prima allemaal, als de opleiding en de instelling goed zijn lijkt mij dat je kunt spreken van een succesvolle integratie. Zij die goed zijn opgeleid kijken vaak ook anders naar de eigen religie. Vroeger werden de oude gelovigen ook dom en arm gehouden, dan keken ze tenminste naar de hemel voor hulp, of naar de kerk voor het antwoord. Zo werkt het nieuwe geloof naar mijn idee ook een beetje. Al te slimme mensen moet je niet hebben, die gaan wellicht twijfelen…
  —–
  emigrant 11/09/2010 11:19:29 AM
  In een vroeger leven heb ik zelf ook reclameteksten in het Arabisch helpen vertalen. Voor de geur en smaak zorgde een Arabier, voor de grammatica ik.
  Ik herinner mij hoe moeilijk dat soms was. Die leugenachtige teksten vielen in het Arabisch direct door de mand. Arabieren kunnen natuurlijk ook heel goed liegen; maar dat doen ze anders en ergens anders.
  Wat een onzin was daarbij: Luxaflex jaloezieën bijv. zouden ‘exclusief’ en chic zijn. Niet dus: in de doelgroep had iedereen jaloezieën en men had ze pas exclusief gevonden als ze van goud waren.
  —–
  Bob 11/09/2010 01:05:09 PM
  Leo, je wilt toch niet beweren dat reclamemensen zich er zorgen over maken of hun reclame de integratie tegenwerkt? Noem mij een cynicus, maar dat geloof ik niet.
  —–
  Leo 11/09/2010 04:44:10 PM
  @Bob – Deze reclameman wel. En de toenmalige opdrachtgevers helemaal. Die zagen een dergelijke campagne (drietalig) helemaal niet zitten. Toch lukte het en werd het nog een succes ook.
  —–
  Laurent 11/09/2010 10:46:16 PM
  Goed punt ja, dat dat tekeer gaan tegen de islam de moslims alleen maar verder in hun eigen hoek drukt.
  —–
  Leo 11/10/2010 08:20:08 AM
  @Laurent – Eenzijdige benadering van een wat groter probleem hoor. Het is het kip en het ei verhaal, wie ging nu als eerste tegen wie te keer??? Uit welke hoek komen de extremisten? De terroristen? Dat alles maakt het geloof verdacht en al snel onderwerp voor veel misverstanden. Al was het al omdat wij ook in Nederland heel veel bijverschijnselen van een niet-seculier geloof onder het tapijt hebben trachten te vegen. Mythevorming kan heel lang duren. 50 jaar geleden zagen wij katholieken de protestanten nog als ‘onbetrouwbare afvalligen’…

Reageer

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s