Redeemer

Het moet voor een opgroeiende jongen niet gemakkelijk zijn door het leven te gaan met de bizarre naam Redeemer, die ‘Verlosser‘ betekent. Maar ach, op Malta is iedereen katholiek, erg katholiek zelfs, en de Redeemer die ik gekend heb had als kind werkelijk andere problemen aan zijn hoofd.

Zijn moeder was hoer. Ik heb haar nog leren kennen: een zachtmoedige, uitgebluste vrouw. Zijn vader heeft hij nooit gezien. Dat was een vermogende Libanees, die waarschijnlijk erg verbaasd was te horen dat hij tijdens een kort zakenbezoek aan het eiland een zoon had verwekt. Gelukkig was hij vermogend, en al wilde hij met het kind en zijn moeder geen contact hebben, hij heeft een financiële regeling getroffen die het ergste voorkomen heeft. Na een normale lagere schooltijd kreeg Redeemer op het beste katholieke internaat een degelijke middelbare schoolopleiding. Hij leerde daar goed Engels, en ook Duits, wat hem later in zijn leven van pas kwam.

Op zijn zeventiende wilde hij van het eiland weg, de wijde wereld in. Samen met een schoolvriendje reisde hij naar Berlijn. Ze hadden nauwelijks geld, dus dat moest verdiend worden, wat in Berlijn voor jongens van die leeftijd niet meeviel. Eigenlijk stond alleen de carrière van Strichjunge (straathoertje) voor ze open, en daarmee hebben ze zich in leven gehouden. Er valt ook wel eens iets mee: Redeemer, die intelligent was en er blijkbaar goed uitzag, werd min of meer geadopteerd door twee welgestelde oudere heren in Dahlem, die zonder twijfel van zijn lichaam hebben genoten, maar hem ook verzorgd, nader opgevoed en van de straat gehouden hebben. Een neveneffect was dat hij vloeiend Duits leerde spreken en ook Duitse literatuur ging lezen.

Toen hij na driekwart jaar op Berlijn of op zijn heren was uitgekeken ging hij terug naar het eiland. Zijn school had hij toen nog niet afgemaakt. Een bevriende pater regelde dat hij daar terug kon komen; tenslotte lag er nog dat fonds van zijn vader. Na het eindexamen regelde dezelfde pater voor hem een onderdak in Australië. Veel Maltezen emigreerden graag naar Australië. Het had ook iets te maken met hun paspoort; als lid van het Commonwealth kregen ze in voormalige Britse gebieden gemakkelijk een verblijfsvergunning. Hij woonde daar bij een oudere pater, die ook op zijn school had lesgegeven. Voet aan de grond kreeg hij in dat land niet. Terug op Malta moest hij werk zoeken, en na een paar onbeduidende baantjes tussendoor kreeg hij een mooie groeibaan bij een Duitse handelsfirma. Daarvoor vloog hij vaak naar Frankfurt op en neer, waar ik hem heb leren kennen. Ook deze baan had hij te danken hij aan de bemiddeling van die pater van school.

Zoveel wist ik van hem voordat ik hem eens op Malta heb bezocht. Hij had mij namelijk hartelijk uitgenodigd het carnaval bij te wonen. Ik had dringend behoefte aan een korte trip en wilde in februari best een week naar Malta, maar dan wel met iets omhanden; anders verveel je je maar op zo’n eiland. Dus toen het me duidelijk was dat de uitnodiging serieus gemeend was heb ik een all-in reisje geboekt, ben daar een paar avonden met hem opgetrokken, en heb inderdaad het carnaval meegemaakt.

Carnaval vieren is niets voor mij, maar op Malta had ik er schik in. Het was niet zo massaal en doorgeslagen orgiastisch als in het huidige Keulen of Mainz. Eerder goeiig-ouderwets, zoals een Koninginnedag omstreeks 1960. De mensen waren daar nog met weinig tevreden. Apetrots waren ze op de zelf gemaakte wagens en vermommingen in de optocht. Op een avond werd ik met vier anderen in een kleine auto geperst en naar het dorp Kirkop gereden, waar in de gymzaal van de school een soort bonte avond was georganiseerd, met niet onverdienstelijk amateurtoneel en een show. Op zo’n klein eiland moet iedereen alles kunnen, en het niveau lag ver boven dat van het doorsnee Europese dorp.

De dagen na het carnaval bekeek ik in mijn eentje het eiland en zocht ik ’s avonds Redeemer op in zijn stamcafé, waar we dan meteen wat aten. Soms kwamen er ook vrienden of kennissen van hem langs; het was allemaal best gezellig en zo kon ik aardig het Maltese Arabisch uitproberen. Op een avond verscheen daar ook een geestelijke, die hij voorstelde als de beste leraar van zijn school. Dat moest dus degene zijn die hem meermalen geholpen had. Een sympathieke, nog altijd levendige man met een enthousiaste gloed in zijn ogen.

Gaandeweg merkte ik dat er tussen Redeemer en hem iets aan de hand was. Ik bespeurde een intensiteit, een intimiteit die ten opzichte van een oude leraar normaal niet voorkomt. Naarmate de avond vorderde drong het tot me door: die twee hadden op die school een relatie gehad! De pater, die begreep dat mij iets opviel, verklaarde ongevraagd dat hij altijd zielsveel van zijn jongens had gehouden en van Redeemer in het bijzonder. Waarbij hij hem nog eens liefdevol aankeek en lekker in zijn bovenarm kneep. Ik voelde mij bij deze onthulling wat onbehaaglijk, omdat ik niet gewend ben dat zo’n onderwerp luchtig wordt behandeld. Seks met kinderen, dat is voor een Nederlander toch het allerergste, het enige overgebleven taboe? Toen de pater weer weg was zaten we nog wat na en kwam het hele verhaal eruit. Al op hun veertiende hadden Redeemer en een vriendje elk een pater verleid tot een seksuele verhouding, die de hele verdere schooltijd en ook daarna nog had voortgeduurd. Hij was zijn pater nog altijd dankbaar voor de goede zorgen en de bemiddeling bij die reis en bij het banen zoeken. Tegenwoordig mochten ze elkaar nog genoeg om af en toe samen een bier te drinken, zoals vanavond. Op een piepklein eiland kom je elkaar hoe dan ook tegen. Hij sprak erover op een normale gesprekstoon en gaf niet de indruk dat er iets bijzonders aan de hand was, dat hij eronder had geleden of zich schaamde.

Let wel: de jongens hadden de volwassenen verleid. Dat klinkt niet ongeloofwaardig. De geile rakkers moeten bij het ontluiken van de seksualiteit hun kansen binnen de school hebben geroken. Vrouwen of meisjes waren uiteraard nergens te bekennen, en waarschijnlijk interesseerden die Redeemer en zijn vriendje ook niet werkelijk. Natuurlijk hadden de paters niet op hun verleidingspogingen mogen ingaan. Ze deden het toch en zaten daarmee goed fout, zowel naar wereldse als kerkelijke regels.

Nu er in Duitsland iedere dag een nieuw seksschandaal uit een kloosterschool wordt onthuld, schoot mij Redeemers verhaal weer te binnen. Bij hem was het niet alléén misbruik, niet alles was slecht aan die pater, en voor wat hoorde wat. Wel zal die vroege seksuele relatie zijn leven als straathoertje in Berlijn hebben voorbereid, en dat was geen fijne werkkring. Over die oudere pater in Australië en van zijn pogingen daar werk te vinden heb ik niet veel gehoord; zouden zijn inspanningen daar op hetzelfde gebied hebben gelegen? Hoe dan ook, Redeemer heeft dit alles overleefd. Het lijkt een gezonde en succesvolle vent zonder drugs- of alcohol probleem, die geen psychiater nodig heeft. Een persoonlijkheid met een degelijke neurale bedrading. Met zijn kameraad van destijds schijnt het slechter afgelopen te zijn, maar details daarover weet ik niet meer.

In de Duitse (Ierse, Spaanse enz.) katholieke internaten werden kinderen tot seks gedwongen en ook verder fysiek mishandeld; dat is wel even wat anders. Van die ellendige jeugdervaringen hebben de toenmalige slachtoffertjes nog jaren last gehad, zoals nu geleidelijk aan het licht komt. Daarentegen lijken de ervaringen van Redeemer tot een soort normaliteit te behoren, een normaliteit die nog uit de Middeleeuwen stamt.

Zie ook Hoe erg is het?

1 reactie

Opgeslagen onder De mens, Vroeger

Een Reactie op “Redeemer

 1. [Geredde reacties:]

  Xiwel     03/06/2010 10:36:51 PM
  Een interessant verhaal. Je zult inmiddels ook gehoord hebben dat in NL zoiets speelt. Fokke en Sukke hadden daar vrijdag een aardige spotprent over. Zij vonden dat binnen een straal van 250 meter rond basisscholen alle RK-kerken gesloten moesten worden. 🙂

  Pedofilie (want ik denk dat je dit soort liefde voor een kind zo hoort te betitelen) is in Westerse landen enorm beladen. Een groter taboe is er nmm in de Westerse wereld niet. Ik heb begrepen dat bijvoorbeeld mensen in het Verre Oosten dat heel anders zien.

  Daarbij is het celibaat ook verre van gezond te noemen. Ik vraag me af of een Imam een verhouding mag hebben danwel mag trouwen? En of binnen die kringen ook dergelijke zaken spelen.

  Maltees vind ik overigens een leuk maf taaltje. Ooit fietste ik naar het noordelijkste puntje van Schotland en ging ik met de trein terug. Daarin sprak ik wat mensen aan met de vraag of zij Maltees waren. Ze zagen er behoorlijk Brits uit. Ik had gelijk en ze verwonderden zich, hoe ik dit zo opeens bedacht had. Ik vond het heel normaal. Hun taal was een mengelmoes van Italiaans, Arabisch en Engels en ik kon me geen ander land voorstellen waar dat zo kon zijn.
  —–
  emigrant     03/07/2010 12:05:52 AM
  Pedofilie is inderdaad het grootste taboe, nog groter dan bontjassen van echt bont. Maar hoelang is dat al zo? Ik kan de vraag stellen, maar haar niet beantwoorden. Er is vast al onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me niet voorstellen, dat dit een eeuw geleden in Europa ook een thema was. Het lijkt me nieuw. Soms zie je vrolijke vakantiefoto’s uit de jaren zeventig van een volwassen man spelend met een paar neefjes en nichtjes ofzo, aan het strand, in zwemkleding. Volstrekt argeloos, maar nu zou het niet meer mogen.

  Imams moeten getrouwd zijn en mogen theoretisch tot vier vrouwen hebben, net als alle andere volwassen mannen die tot het huwelijk in staat zijn. Dat met die vier vrouwen loopt in de praktijk meestal stuk op te weinig libido of op de kosten. Er is een zwarte-kousenachtige minderheid van moslims die meent dat het huwen van bloedjonge meisjes is toegestaan, omdat de profeet dit ook gedaan zou hebben. Met jongens en mannen mag er helemaal niks, maar in de praktijk was er vanouds veel meer tolerantie voor dan in Europa.
  —–
  Leo     03/07/2010 10:55:32 AM
  Wat ik me nu afvroeg ineens was of je na zo’n ervaring als mannelijke ‘straathoer’ homo wordt of dat je dit in latente vorm al bij je draagt als voorkeur?
  En met al die zaken die nu spelen binnen de RK kerk, hoe was zijn relatie met al die paters?
  (twee reacties door mij samengevoegd; Emigrant)
  Er was dus wel degelijk sprake van een relatie met die paters. Die boeven. Maar de kernvraag is toch; kan je als jong menneke ineens kiezen voor de mannenliefde of zit dat er eigenlijk al ingebakken? Wat ben ik zelf blij dat ik al jong ontdekte wat vrouwen (meisjes) me voor plezier konden bezorgen…
  —–
  Marjan     03/07/2010 11:08:47 AM
  Interessant verhaal door die typische Emigrant-stijl: nieuwsgierig, open, niet bij voorbaat oordelend.

  —–
  emigrant     03/07/2010 11:18:01 AM
  @Leo: Geen idee Leo. Moeder teleurstellend, want hoer. Voor iedereen beschikbaar, behalve voor het zoontje. Was “de vrouw” daarmee afgedaan? Vader afwezig; een groot verlangen dus naar een vader? Word je daar homo van? Al vroeg op school geleerd, met zijn lichaam iets voor elkaar te krijgen en daarom enige tijd hoer geworden? En had hij zelf toen die voorkeur al? Ik weet niet hoe al die lijnen lopen. Ik weet wel dat ook veel Arabische jongens dingen voor elkaar krijgen door hun lichaam aan te bieden, en daarbij het genot natuurlijk ook graag binnenhalen, maar later toch trouwen.

  In R’s geval was de relatie met de paters goed. Slimme paters oefenen natuurlijk geen geweld uit.

  @Marjan: Ik weet maar al te goed, Marjan, en wist ook toen al dat de seksualiteit buiten Noord-Europa heel anders is ingericht dan hier. In ieder geval is seks nooit geïsoleerd van de rest van het leven. Voor wat hoort wat, en het ziet ernaar uit dat R. en zijn pater wederzijds voordeel gehad hebben van hun relatie.
  —–
  Leo     03/07/2010 04:24:59 PM
  @Emigrant – Paters, broeders, pastoors, kapelaans, zij hoefden geen geweld uit te oefenen meestal. Zij legden uit dat zij het kruis van Christus droegen en dat ze die enorme last wilden delen wellicht? Dan kom je al bedienend in de hemel toch??
  ——
  emigrant     03/07/2010 04:25:52 PM
  @Leo: Ah, zo kende ik dat niet. Ik kan er gelukkig niet zelf over meepraten. Het was/is over het geheel genomen een erg onsmakelijke sfeer, die ik behalve uit de krant alleen ken uit de film La mala educación (De slechte opvoeding). Daar kwam wel degelijk dwang en geweld in voor. Ook katholieke vrienden van mij spraken soms over het zeer hardvochtige klimaat op hun school. Zware lijfstraffen, isolatie enz. Maar zij hebben nooit over seksuele opdringerigheid gesproken. Vergeet niet dat vele ouders dat met die straffen ook een prima idee vonden: erg karaktervormend enzo. Bovendien hoefden zij dan zelf niet zo veel op te voeden.

  Opvallend is hier in Duitsland dat de schandalen juist plaats vonden op de allerbeste en beroemdste scholen van het land. Er loopt sinds gisteren nu ook een schandaal op een niet-religieuze, maar eveneens bejubelde en award-winning school.
  —–
  Bob     03/08/2010 07:18:08 AM
  @Leo: Volgens mij ‘wordt’ niemand homo. Je bent het of je bent het niet. De illusie van het ‘homo-worden’ wordt opgeroepen door mensen die naar beide kanten min of meer geaard zijn. Zij zijn een tijdje normaal en dan opeens nemen ze iemand van het andere geslacht.

  @Emigrant: Het is niet voor niets dat het zo een groot taboe is. Er zijn misschien uitzonderlijke verhalen zoals deze, of andere waarbij niet veel schade toegebracht werd. Maar je weet dat er ook andere verhalen zijn. Psychische wrakken, zelfmoordenaars, tot aan lichamelijke ziektes toe kunnen de gevolgen zijn. En dat duurt vaak een leven lang.

  Het feit dat een volwassene zoveel macht heeft over het kind en die macht kan misbruiken is de reden waarom het beter is het zekere voor het onzekere te nemen.
  —–
  Leo     03/08/2010 08:43:45 AM
  @Bob – Ik stelde de vragen hieromtrent ook omdat ik het een beetje teruglas uit het eerste verhaal over die Redeemer. Je gaat als jonge man niet zomaar over tot uitoefening van het beroep van mannenhoer. Daar moet je dan al een soort van aanleg voor bezitten denk ik. Maar wat nu als je in principe hetero bent, meisjes interessant vindt en dan door de pater of pastoor wordt gedwongen tot mannenseks? Raak je dan in de war, krijg je een identiteitscrisis? Wat is die arme slachtoffers allemaal overkomen? En wat deed het met hun seksuele voorkeuren?
  —–
  Bob    03/08/2010 08:51:27 AM
  @Leo: Ik ken iemand (niet ik), een man, die als kind door een volwassen man sexueel misbruikt is. Hij is er niet homo door geworden – hij heeft vriendinnen bij de vleet versleten in zijn jeugd – maar wel behoorlijk verknipt (crimineel, niet in staat een baan vast te houden, verslaafd aam softdrugs).
  Je moet bij zulk soort dingen voorzichtig zijn met hypotheses. Theoretiseren werkt hier niet, de menselijk geest is te grillig. Het is beter om je op ervaringen te baseren.
  —–
  emigrant     03/08/2010 09:15:28 AM
  @Bob: Ja, mee eens, ook ik ben een moderne Europeaan en vind dat gepraktiseerde pedofilie getaboeïseerd en bestraft moet worden. (Ik heb makkelijk praten, want ik voel me toch niet tot kinderen aangetrokken.)

  Hoe zat het in de de geschiedenis? Je hoort er niet veel over, omdat er vroeger überhaupt weinig over seks gesproken werd. Maar reken maar dat er in verre tijden heel veel meer gebeurde op dit gebied. Voeg daar nog bij de vele pakken slaag en de uitbuiting van kinderen als werkkrachten. De geschiedenis moet dus boordevol geweest zijn met psychische wrakken. Of zouden alleen de sterken hebben overleefd en de wrakken gewoon zijn doodgegaan? Over dit onderwerp binnenkort een apart blog.

  @Bob, Leo: Er zijn mensen die duidelijk alleen hetero zijn en anderen die uitsluitend homo zijn. Maar er is toch een vrij brede tussengroep die beide mogelijkheden heeft. Of zulke mensen zich op een richting vastleggen heeft te maken met de persoonlijke biografie en met de sociale omgeving. Of hij is vandaag zus, morgen zo. Maar dat laatste komt in Noord-Europa geloof ik minder voor. Hier is men meer voor starre roltoewijzingen. De “sexuele identiteit”, een dictaat van de moderne psychologie.
  —–
  emigrant     03/08/2010 09:45:16 AM
  @ Leo: “Je gaat als jonge man niet zomaar over tot uitoefening van het beroep van mannenhoer.”
  Nee, jij en ik niet, ha ha. Maar er zijn toch best veel Arabische jongens, die tenminste een tijdlang (tussen 13 en 17 misschien?) hun lichaam ter beschikking stellen aan oudere jongens in ruil voor bepaalde voordelen. En sommigen gaan dan verder: die verhuren zich aan heren voor geld. Ik vermoed dat het voor hen vooral een mogelijkheid biedt om zich te laten gelden, dingen voor elkaar te brengen. Eindelijk een beetje zakgeld, verdiend met de eigen kont of mond. Vreselijk! zal men nu in het preutse Europa roepen. Maar in een omgeving waar daar minder zwaar aan getild wordt is dat niet zo erg. Hun grote broer is misschien ook zo begonnen. Het is maar een beetje aanrommelen tenslotte, niet zoals die zwaarbeladen, moeilijke seks met een vrouw; en de jongens vinden het zelf ook lekker of tenminste spannend. Daar ga ik tenminste maar vanuit. Ik denk dat Redeemer in dit opzicht ook een halve Arabier was.
  —–
  Leo     03/08/2010 10:53:57 AM
  @Emigrant – Gelukkig ken ik die twee kanten van het seksuele spel niet en was al heel snel bezig om die ingewikkelde tegenvoeters van ons mannen achter de toen al korte rokken aan te hollen. En, ondanks de strenge katholieke opvoeding, heb ik nooit iets onvertogens meegemaakt. Men sloeg er in die kring wel vrolijk op los, maar na een bezoek van Pa aan de school en een paar dreigementen over ‘moord en doodslag’ als dit nog eens zou voorkomen, was ik ook daarvan verlost. Ik heb geen Arabische inslag, zoveel is duidelijk, want seks met een man omdat dit me zou uitkomen is zelfs nog nooit in me opgekomen…
  —–
  oz     03/10/2010 06:36:39 PM
  Een docent klassiek Japans vertelde ons dat in het oude Japan zoiets als die verhouding tussen Redeemer en zijn pater als normaal werd beschouwd. Een feodale (hetero) heer koos een piepjonge samurai (in spe) uit tot zijn protégé, in ruil voor homoseks. Dat hoorde zo. Een vrouw had je voor het nageslacht. Plezier had je met een jongen. Zodra de jongens volwassen werden werden ze vervangen door een verse exemplaar. Het was een “baan” met veel prestige. Je werd in de watten gelegd en niets ontbrak je.

  Dat zei die ene docent. Ik heb het jammergenoeg niet verder onderzocht. Achteraf gezien oerdom: wat een fantastisch onderwerp voor een afstudeerscriptie!

  —–
  emigrant     03/10/2010 08:16:03 PM
  @OZ: Ja, duizend jaar geleden was het in de Arabische wereld ook ongeveer zo. Bij de sufi’s, de islamitische mystici, nog tot in de negentiende eeuw.
  “Hetero-heer”: je ziet zelf wel dat zo’n begrip in dit verband niet veel betekent. Die rare tweedeling hetero-homo en als je helemaal niet verder weet: bi, is veel te eenvoudig voor zoiets ingewikkeld als de seksualiteit. Het is een grove Europese denkfout, daarvan raak ik steeds meer overtuigd. (“But there are more than five sexes, and only demotic Greek seems to distinguish among them,” aldus Lawrence Durrell in Justine, het eerste deel van het Alexandria Quartet.)
  Wat zou er eigenlijk in Afrika in die initiatie-hutten allemaal plaats vinden?
  Wat ik in het algemeen betreur is dat de Europees-Amerikaanse gedachtenspinsels door de hele wereld gretig worden overgenomen, onder afschaffing van de eigen tradities. Zó superieur is het Westen werkelijk niet.
  —–
  Leo     03/11/2010 08:49:22 AM
  @Emigrant – Als het om de relatie tussen leraar en leerling gaat ben ik blij dat wij inmiddels wel enige progressie hebben doorgemaakt en dat we het niet meer normaal beschouwen dat die verhouding wordt misbruikt om seksuele verlangens te bevredigen. Het lijkt me niet al te hoogstand om zo met jonge mensen of kinderen om te gaan….
  —–
  emigrant     03/12/2010 08:06:22 AM
  @Leo: Tenzij, tenzij … de bedoeling van zo’n leraar-leerling verhouding is, de jongens niet alleen zwaardvechten, mystiek enz., maar óók de seksualiteit bij te brengen. Dan is het functioneel, en zo klinkt het in OZ’ s verhaal over die samoerai. Misschien is het ook zo bij intitatie-rituelen in Afrika (waarover ik nog steeds vrijwel niets weet). Maar een pater als seksleraar is ongelukkig, want juist deze beroepsgroep kan niet als specialist op het gebied gelden.
  —–
  Leo     03/12/2010 08:11:01 AM
  @Emigrant – Precies dat is wat ik bedoelde. Juist zij die in celibaat geloven of in het hogere, heilige, moeten zich niet met aanranding en verkrachting van jongeren bezig houden. De ellende is dat die toen opgelopen trauma’s nooit echt verdwijnen. En zo lopen alle kerken leeg en worden al die archaïsche gebruiken en riten ontmanteld. Ik drink er alvast een glas op, miswijn, dat spreekt!
  —–
  emigrant      03/12/2010 11:19:03 AM
  @Leo: Daar drink ik ook graag op, laat die kerk maar flink afbrokkelen. Deze paus is ook geen groot talent, die zal nog verder tot de afbraak bijdragen.

Reageer

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.